Nauczyciele domowi zasługują na prawo do emerytury

Opiekunowie i nauczyciele domowi zasługują na prawo do emerytury, powiedział Fine Gael, reprezentujący Cork North Central Colm Burke.

Poseł złożył niedawno pytania parlamentarne w tej sprawie w Dáil, oczekując reakcji rządu.

Parlamentarzysta powiedział:

– Rządowe programy dotacji na naukę w domu zapewniają finansowanie wyrównawczej usługi edukacyjnej dla dzieci, które z wielu konkretnych powodów nie mogą uczęszczać do szkoły. 1425 opiekunów domowych pracujących obecnie w Irlandii jest klasyfikowanych jako samozatrudnieni i podlegają klasie S PSRI, co stawia ich w niekorzystnej sytuacji, ponieważ nie mają prawa do zwolnienia chorobowego, płatnego urlopu, zasiłku macierzyńskiego ani uprawnień emerytalnych. Chociaż są zaangażowani przez rodziców/opiekunów dziecka otrzymującego czesne i nie są zakontraktowani bezpośrednio przez Departament Edukacji i Umiejętności, jak nauczyciele szkolni, a Departament działa, jako agent płac dla domowych nauczycieli. Można by teraz argumentować, że są pracownikami Departamentu, ale są traktowani jako podwykonawcy. Podobne podejście, gdyby zostało przyjęte przez sektor prywatny, spotkałoby się z bardzo poważną krytyką opinii publicznej. Uważam, że należy rozważyć zastosowanie tej samej klasy PRSI do uposażeń wypłacanych opiekunom wychowawczym podlegających systemowi zasiłków na czesne w domu, jak w przypadku nauczycieli pracujących w szkołach, tak aby ich uprawnienia były takie same. To ważny obszar edukacji.  Opiekunowie domowi zapewniają prawo do właściwej edukacji dzieciom przewlekle chorym, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dzieciom czasowo pozbawionym miejsca w szkole. Musimy cenić nauczycieli i opiekunów domowych w taki sam sposób, jak nauczycieli i zapewnić, że ich prawa nie zostaną naruszone.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
„Kolejne blokady m
CZY POMOŻESZ MOBILI

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>