Najdroższe kredyty hipoteczne są w Irlandii

Irlandzcy pożyczkobiorcy mają najwyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w UE, stwierdził poseł Pearse Doherty.

Rzecznik Sinn Féin ds. finansów Pearse Doherty odpowiedział komunikat statystyczny na temat detalicznych stóp procentowych Banku Centralnego, wzywając banki, do obniżenia stóp procentowych irlandzkich pożyczkobiorców, którzy borykają się obecnie z najwyższym oprocentowaniem kredytów hipotecznych w UE.

Doherty powiedział też, że w komunikacie, który pokazuje, że średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w listopadzie było ponad dwukrotnie wyższe od średniej unijnej. Poseł podkreślił też zagrożenie, jakie stwarza wycofanie się Ulster Bank z irlandzkiego rynku.

Pearse Doherty powiedział:

– Publikacja Banku Centralnego pokazuje, że średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych dla irlandzkich pożyczkobiorców w listopadzie, wynoszące 2,79 proc., jest najwyższe w Europie i ponad dwukrotnie wyższe od średniej w UE. W rezultacie irlandzcy pożyczkobiorcy płacą rocznie tysiące euro więcej odsetek niż przeciętny europejski pożyczkobiorca. We wrześniu wezwałem pożyczkodawców, aby podążali za Avant Money, nowym uczestnikiem i hiszpańskim pożyczkodawcą, obniżając stopy procentowe, po tym, jak zaoferował stałe i zmienne stopy procentowe poniżej obecnej średniej zdzierstwa, oferowanej przez irlandzkie banki. To, że Avant Money jest w stanie zaoferować niższe stopy procentowe, jest dowodem na to, że te wysokie stopy procentowe można obniżyć. Publikacja Banku Centralnego podkreśla również poważne zagrożenie, jakie stanowi wyjście Ulster Banku z rynku irlandzkiego. Jak potwierdził mi wicegubernator w korespondencji z 2 grudnia, wycofanie się Ulster Bank może spowodować wzrost stóp procentowych i słabszą dostępność kredytów. Biorąc pod uwagę, że oprocentowanie kredytów hipotecznych jest już najwyższe w UE, nie można przecenić zagrożenia, jakie stanowi to dla kredytobiorców.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Seks bez recepty
Celem zniesienia ogr
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian