Nadchodzą zmiany w rejestracji zgonów

W Irlandii proponuje się wprowadzenie szeregu zmian, które dotyczyć mają zgonów, a ściśle rzecz ujmując, informowania instytucji o śmierci członka społeczeństwa.

Obecnie czas na dokonanie wszelkich formalności to trzy miesiące, ale zgłoszono uwagi do tego okresu i zaproponowano, aby skrócić go do dwóch tygodni, co w ocenie projektodawców, ma być wystarczające, na powiadomienie wszystkich instytucji. Zmienić się ma również sam system powiadamiania, gdyż przeniesie się do działań online, a to, uprości i ułatwi cały proces.

Aktualnie z pełnego trzymiesięcznego okresu powiadamiania, korzysta ok. 80% osób, jakie informują o zgonach najbliższych, więc nie można stwierdzić, aby niewielka ilość osób, rejestrowała zgony w ustawowym, pełnym terminie.

Niezależnie od tego, sam proces rejestracji zgonów przejść ma na trzystopniowy, więc krokiem pierwszym byłaby informacja, jaką do HSE wysyłałby zarejestrowany w Irlandii lekarz, a następnie, medyk z odpowiednimi uprawnieniami, miałby 5 dni, na poinformowanie władz medycznych, z jakiego powodu nastąpił zgon. Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie śmierci przez członków rodziny lub inne osoby uprawnione, a wystarczy przesłanie do HSE odpowiedniego formularza, który dostępny będzie w formie elektronicznej.

Reszta formalności zacznie działać w systemie, więc HSE, poinformuje inne jednostki, o śmierci beneficjanta systemu opieki społecznej lub płatnika w przypadku spraw podatkowych.

Jeżeli projekt zyska aprobatę, ta będzie mógł być wprowadzony, ale dopiero w chwili, kiedy zmieniona zostanie ustawa o Rejestrze Stanu Cywilnego.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
HSE chce szczepić t
Zakaz palenia wszyst
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian