Na froncie walki z koronawirusem. Gabinet tworzy państwo policyjne?

Pojawiło się kilka nieciekawych informacji związanych z trwającym kryzysem wirusowym, ale trzeba zaznaczyć, że rząd, jakby trochę luzuje swoje wcześniejsze stanowisko.

Pełniący obowiązki dyrektora medycznego dr Ronan Glynn powiedział, że National Public Health Emergency Team rozważał kwestię pubów, które nie serwują jedzenia na dzisiejszym posiedzeniu i jest zdania, że puby, które nie serwują jedzenia za minimum 9 €, powinny pozostać zamknięte. Dr Glynn dodał, iż konkretne zalecenia pojawią się w przyszłym tygodniu, a stwierdził także, że nie bierze się pod uwagę, obecnie, wprowadzenia pełnej blokady kraju.

Co istotne, Garda zyskała nowe uprawnienia, a te pozwolą policjantom na wydanie decyzji o zamknięciu pubu, jeżeli zostaną naruszone przepisy bezpieczeństwa zdrowotnego. Niestety lokal może doczekać się zamknięcia, jeśli przepisy łamać będzie obsługa, ale także klienci, którzy albo nie będą się dystansować, albo naruszać zasady w inny sposób.

Właściciel może otrzymać zakaz prowadzenia działalności natychmiast lub dostanie zalecenia do wykonania i jeżeli ich nie wypełni, powinien liczyć się z karą grzywny w wysokości do 2500 € lub sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Garda będzie mogła także wystąpić do sądu, aby ten wydał nakaz zamknięcia pubu na 30 dni.

Obecnie, nie wejdzie w życie przepis, który dawałby Gardzie możliwość kontrolowania mieszkań i domów, w których odbywają się spotkania towarzyskie. Tu jednak mała glossa, bo przepis jest gotowy i w każdej chwili może zostać przyjęty.

*

Z tej ostatnie informacji wynika, że rząd trochę przeszarżował, chcąc wprowadzić kontrolę naszych domów i osób w nich przebywających, a może ktoś rozsądny, przejrzał fora internetowe, a tam zwolenników takiego rozwiązania ze świecą szukać. Było natomiast wiele słów krytyki, a te jasno wskazywały, co gabinet Micheála Martina może sobie zrobić z nadaniem Gardzie prawa do „przeszukiwania” mieszkań i kontrolą ilości osób. Nawiasem mówiąc, to w Irlandii, przekroczony został kolejny Rubikon i tworzy się powoli państwo policyjne, chociaż teraz jeszcze w formie „light”.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Polska-IE: Udostępnij
Rośnie ilość bezd
PFzI: IRLANDZKIE KLU
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian