MSZ: Wizyta ministra Zbigniewa Raua w Wiedniu

– Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych informuje:

Wizyta ministra Zbigniewa Raua w Wiedniu

15 lipca minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau złoży wizytę w siedzibie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu. Podczas posiedzenia Stałej Rady OBWE minister przedstawi zarys priorytetów polskiego przewodnictwa w 2022 r.

Polska obejmie roczne przewodnictwo w OBWE na mocy decyzji Rady Ministerialnej OBWE w Bratysławie z 5 grudnia 2019 r. i będzie sprawować tę funkcję po raz drugi w historii. Po raz pierwszy Polska przewodniczyła Organizacji w roku 1998. Polskie przewodnictwo w OBWE będzie trwało od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Aktualnie, jako przyszłe przewodnictwo, Polska wspólnie ze Szwecją – obecnym przewodnictwem – i Albanią – poprzednim przewodnictwem, jest członkiem Trójki OBWE oraz przewodniczy Śródziemnomorskiemu Partnerstwu OBWE na rzecz Współpracy.

OBWE skupia 57 państw uczestniczących. Geneza Organizacji wywodzi się z Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r. Formalna decyzja o przekształceniu KBWE w OBWE została podjęta podczas szczytu w Budapeszcie w 1994 r.

Prace OBWE koncentrują się na trzech wymiarach: politycznym, ekonomiczno-środowiskowym oraz ludzkim, które wspólnie tworzą unikalną dla OBWE wszechstronną koncepcję bezpieczeństwa.

Więcej informacji nt. aktywności OBWE: https://www.gov.pl/web/obwe/polska-w-obwe

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ ago/ godl/

Zdj: Radio Wnet

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
W Irlandii panuje ep
Czynsze w kraju wzro