MSZ: Minister Zbigniew Rau uczestniczył w spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego

30. rocznica powołania Trójkąta Weimarskiego była przewodnim tematem spotkania w tym formacie ministrów spraw zagranicznych Polski prof. Zbigniewa Raua, Francji – Jeana-Yves Le Driana i Niemiec – Heiko Maasa, które odbyło się 10 września 2021 roku w Weimarze. Wśród tematów rozmów szefów dyplomacji Francji, Niemiec i Polski znalazły się najbardziej aktualne zagadnienia międzynarodowe.

Omawiając sytuację w Afganistanie rozmówcy zgodzili się, że przejęcie władzy przez Talibów stworzyło nowe uwarunkowania w tym kraju. Wobec niepokojącej sytuacji bezpieczeństwa, szefowie dyplomacji Trójkąta Weimarskiego za kluczową uznali utrzymanie pomocy humanitarnej UE oraz współpracę z partnerami z regionu na rzecz przeciwdziałania dalszej dezintegracji państwa i niekontrolowanej fali migracji.

Potrzebujemy też chłodnej oceny 20 lat zaangażowania Paktu Północnoatlantyckiego w Afganistanie. – podsumował ten wątek szef polskiej dyplomacji.

Przedmiotem rozmów ministrów Trójkąta Weimarskiego była także sytuacja na Białorusi, w tym w szczególności kryzys na granicy tego kraju z Polską, Litwą i Łotwą. Rozmówcy potępili represje władz białoruskich wobec społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnych mediów. Zgodzili się, że obecna sytuacja na granicy UE z Białorusią została intencjonalnie stworzona przez Prezydenta Łukaszenkę.

Postrzegamy działania Mińska jako składnik działań hybrydowych wsparty elementami dezinformacji, mających na celu destabilizację sytuacji na granicy z UE. Rzeczą ważną w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią jest europejska solidarność. – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Szefowie dyplomacji trzech państw z niepokojem odnieśli się do pogarszającej się sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Rosji, przejawiającej się centralizacją władzy, likwidacją struktur opozycyjnych, próbą zabójstwa Aleksieja Nawalnego, jego aresztowaniem czy cyberatakami wymierzonymi w Polskę i Niemcy. Postulowali potrzebę zjednoczonego i konsekwentnego podejścia Unii Europejskiej w przeciwstawianiu się takim działaniom Rosji.

W tym kontekście nawiązali do konkluzji ostatniej Rady Europejskiej poświęconej temu zagadnieniu, które w sposób istotny wzmacniają pięć zasad przewodnich polityki UE wobec Rosji („five guiding principles” – 1. pełna implementacja Porozumień Mińskich, 2. wzmacnianie relacji UE z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz Azji Centralnej, 3. wzmacnianie odporności UE na zagrożenia ze strony Rosji, 4. selektywne zaangażowanie w kwestiach leżących w bezpośrednim interesie UE, 5. wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kontaktów międzyludzkich).

W dyskusji poświęconej sytuacji na Ukrainie minister Rau wyraził satysfakcję z przebiegu szczytu Platformy Krymskiej oraz przyjętej w jej trakcie deklaracji.

Należy podjąć wspólnie działania na rzecz wprowadzenia dodatkowych gwarancji, by polityka nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu – od lat prowadzona przez UE – stała się polityką ogólnoświatową. – postulował w czasie rozmów szef polskiej dyplomacji.

Tematem rozmów ministrów były również zagadnienia globalne oraz perspektywy rozwoju UE. Rozmówcy zgodzili się, że Chiny są partnerem, którego rosnących globalnie wpływów nie można ignorować.

Polska liczy na Francję i Niemcy w promowaniu spójnej strategii unijnych relacji z Chinami. – powiedział polski minister.

Wyraził także oczekiwanie na owocną współpracę z Francją w ramach nadchodzącej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Dodał także, że istotnym zagadnieniem dla przyszłości Europy pozostaje dyskusja dot. autonomii strategicznej UE.

Uważamy, że pogłębienie jednolitego rynku to najlepsza inwestycja w budowanie odporności UE. Priorytetem UE powinna pozostać dalsza integracja i eliminacja istniejących barier. – podkreślił minister.

W trakcie dzisiejszego spotkania ministrowie przyjęli wspólne oświadczenie. Na koniec rozmów Minister Spraw Zagranicznych prof. Zbigniew Rau zaprosił swoich partnerów z Niemiec i Francji do Polski na kolejne spotkanie w tym formacie.

Trójkąt Weimarski powołany został w sierpniu 1991 roku w Weimarze przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec. Jego utworzenie miało na celu przezwyciężenie podziałów Europy poprzez integrację Polski ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Cel ten został osiągnięty poprzez przystąpienie Polski do NATO, a następnie do UE. Obecnie Trójkąt Weimarski stanowi miejsce konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w ważnych sprawach polityki europejskiej. Celowi temu służą polityczne rozmowy na różnych szczeblach administracji rządowej. W kolejnych latach współpraca weimarska rozszerzona została o kontakty parlamentarzystów Polski, Francji i Niemiec.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kos/ ann/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ile kosztuje chleb w
Natasza Urbańska: K

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>