MSZ: Minister Rau na pierwszym spotkaniu szefów dyplomacji V4 podczas węgierskiej prezydencji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje:

W ramach węgierskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej 19 lipca w Komárom spotkali się szefowie dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).

– Dzisiejsze spotkanie, pierwsze na naszym szczeblu od zakończenia niespełna trzy tygodnie temu polskiego przewodnictwa, pozwoliło nam na omówienie szeregu istotnych tematów z agendy unijnej, w których nasze cztery państwa mają bardzo zbliżone stanowiska – podkreślił minister Rau.

Ministrowie rozmawiali o post-pandemicznej odbudowie gospodarek państw V4. Minister zaznaczył, że dla zapewnienia optymalnych warunków wzrostu gospodarczego w UE, niezbędne jest dalsze wzmocnienie Wspólnego Rynku, a w szczególności jego wymiaru cyfrowego i usługowego. – Powinniśmy też zapewnić jednakowe warunki dla wszystkich państw członkowskich i dobrą podstawę dla rozwoju europejskiego przemysłu” – dodał minister Rau.

Szefowie dyplomacji państw V4 odnieśli się ponadto do kwestii migracyjnych i azylowych. Omówili sytuację na zewnętrznych granicach UE, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków przechodzących przez Bałkany Zachodnie i wschodnie granice UE. – Reforma systemu azylowego musi opierać się na konsensusie wszystkich państw UE, a także odpowiedniej równowadze pomiędzy odpowiedzialnością i solidarnością. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że przymusowe relokacje nie stanowią rozwiązania dla problemu nielegalnej migracji, a solidarność europejska powinna mieć bardziej elastyczną formę – podkreślił polski minister spraw zagranicznych. Minister Rau przedstawił również działania, które podejmuje Polska dla wsparcia naszych litewskich przyjaciół w związku z rosnącą presją migracyjną z kierunku Białorusi. Wszyscy ministrowie zgodzili się co do potrzeby praktycznej solidarności z Wilnem w tym kontekście.

W trakcie rozmów poruszono również tematykę Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Minister Rau wskazał, że konferencja powinna mieć inkluzywny charakter i brać pod uwagę opinie wszystkich obywateli UE. – Głos Europy Środkowej powinien silnie wybrzmieć w tej debacie. Powinniśmy koncentrować się na kwestiach, które mają największe znaczenie z perspektywy naszych obywateli i realny wpływ na ich życie – dodał.

Tematem ministerialnych rozmów była także sytuacja w ramach polityki rozszerzenia UE i relacje z państwami Bałkanów Zachodnich. – Kontynuowaliśmy dyskusję, którą przeprowadziliśmy niespełna trzy tygodnie temu podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych V4 oraz Bałkanów Zachodnich w Rogalinie, podczas polskiego przewodnictwa w Grupie – powiedział szef polskiej dyplomacji. Minister Rau podkreślił, że priorytetem dla Polski i pozostałych państw V4 jest doprowadzenie do jak najszybszego otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, a także przyspieszenie tempa negocjacji z Serbią i Czarnogórą. – Państwa V4 będą nadal aktywnie wspierały europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich oraz starania słoweńskiego przewodnictwa w Radzie UE w tym zakresie – zaznaczył.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ sdd/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bąk: Wodór jako su
Employment, wages up

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>