MSZ: Aplikacja dyplomatyczno-konsularna (komunikat)

MSZ informuje:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje na aplikację dyplomatyczno-konsularną osoby zainteresowane karierą w dyplomacji. Kandydaci muszą spełniać wymogi niezbędne do podjęcia przyszłych zadań w obszarze służby zagranicznej.

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to roczny cykl szkoleń przygotowujących do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego organizowany przez Akademię Dyplomatyczną działająca w ramach MSZ. Aplikacja obejmuje:

– zajęcia stacjonarne

– staże w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w kraju

– praktyki na placówkach za granicą

Po zakończeniu aplikacji jej uczestnicy przystępują do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które spełniają wymagania określone w art. 31 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, w tym znają co najmniej dwa języki obce. W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego nadawany jest im pierwszy stopień w służbie zagranicznej.

Przyjęcie na aplikację poprzedzone jest wieloetapowym egzaminem sprawdzającym wiedzę ogólną, predyspozycje do służby oraz znajomość języka angielskiego.

Nabór na aplikację jest otwarty i odbywa się w drodze konkursu organizowanego przez Szefa Służby Zagranicznej.

Kandydaci na aplikację muszą być obywatelami polskimi, posiadać stopień magistra lub równorzędny oraz posługiwać się językami obcymi na poziomie niezbędnym w służbie zagranicznej.

Z chwilą rozpoczęcia aplikacji jej uczestnicy są zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami jak i obowiązkami.

Materiały znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/aplikacja-dyplomatyczno-konsularna

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ pak/ mir/

Fot. CC BY-SA 2.0 DEED Lukas Plewnia

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wiersz Roku 2023 to
Cyfrowe euro możliw