Możliwa jest obniżka podatku VAT

W planach rządu w zakresie przeciwdziałania skutkom presji inflacyjnej, pojawia się niewiele propozycji, a jedną z głównych jest możliwość obniżenia opodatkowania na nośniki energii.

To będzie kluczowy temat czwartkowego spotkania Rady Ministrów, bo koszty utrzymania w kraju, wiele osób skierowały już teraz na drogę ubóstwa energetycznego, co jednocześnie wpływa na cały koszt życia w Irlandii.

Rząd miał przygotować cały pakiet rozwiązań, o których oficjalnie dowiemy się w czwartek w godzinach popołudniowych, ale są to uzgodnienia, które wynikają ze spotkania przywódców partyjnych, z poszczególnymi ministrami resortów. Wydaje się obecnie, bo pewności nie ma, iż wsparcie gabinetu iść będzie w stronę obniżenia podatku VAT, czyli od towarów i usług, co może skutkować obniżką cen np. prądu o kilka procent.

Niestety już podczas dyskusji w podkomisjach, pojawiły się problemy, gdyż zaznaczono, że przepisy Unii Europejskiej, utrudnić mogą ten krok, więc sama obniżka podatku VAT, stawać w sprzeczności z prawodawstwem podatkowym UE. Niektóre źródła rządowe mówią jednak, iż prawo unijne, nie jest aż tak restrykcyjne, więc możliwe są pewne kroki w zakresie regulowania podatku VAT i bagatelizuje się w ten sposób obawy.

Źródła rządowe mówią też, że obniżka podatku VAT na nośniki energii, nie będzie nowelizacją budżetu, czyli jest też daleko do wprowadzenia tzw. budżetu w formie mini.

Rząd stoi teraz na stanowisku, iż możliwe jest wprowadzenie obniżek podatku VAT, a środki te ukierunkowane mają być na gospodarstwa domowe o niskich dochodach, więc najbardziej podatne i zagrożone rosnącą inflacją.

Proponuje się też, co będzie chyba omijaniem prawa, aby środki pomocowe, przekazywane były za pośrednictwem zasiłków dla osób samotnych, rodzin wielodzietnych i dla osób o stałych dochodach, więc emerytów i rencistów. Również rodziny pracujące o niskim statusie materialnym, mogą doczekać się wsparcia w tej formie.

Nie wiadomo jeszcze, czy obniżka podatku VAT, skierowana zostanie do wszystkich mieszkańców Irlandii, czy dostępna będzie w progach kwalifikowalności.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Mundury Gardy ponown
Kary za nielegalne k