Mniej pandemicznych bezrobotnych

Donegal jest obecnie jedynym hrabstwem w Irlandii, w którym wzrosła ilość osób pobierających zasiłki PUP.

Z danych przekazanych przez Departament Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej wiemy, że w kraju w tym tygodniu ilość osób, które korzystały ze świadczenia Pandemic Unemployment Payment obniżyła się o 11 549 i ogółem wyniosła 205 593. Trochę inaczej wyglądało to na koniec września, gdyż wtedy, ilość osób bez pracy, wynosiła 217 142 osoby. Już wcześniej spodziewano się takich wyników, a wnioski wyciągnięto ówcześnie na podstawie danych z hrabstwa Dublin.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie osób przeniesionych do systemu Live Register, bo tu, na koniec września, ilość osób pobierających zasiłek dla poszukujących pracy podniosła się do 211 492 osób. Wśród osób bezrobotnych, pobierających zasiłek PUP w ubiegłym tygodniu 7298 osób zamknęło swoje roszczenia związane z płatnością, z czego 4969 zgłosiło powrót do pracy.

Jak w komunikacje stwierdza Departament Ochrony Socjalnej, Donegal stało się obecnie jedynym hrabstwem w Irlandii, w którym ilość świadczeniobiorców PUP rośnie, co jest konsekwencją wprowadzenia trzeciego poziomu ograniczeń ze względu na dużą ilość przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Polska-IE: Udostępnij
Chef Jakub – Writt
Rząd odrzuca porady
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian