Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy

Zaczynam powoli realizować mój plan umiędzynarodowienia idei demokracji bezpośredniej na świecie.

W tym celu nawiązałem szereg kontaktów z rożnymi instytucjami na całym globie. Aktualnie powstaje w Indonezji instytucja badawczo-edukacyjna o nazwie Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy.

Celem akademii jest popularyzacja idei demokracji oddolnej, organizowanie międzynarodowych konferencji na temat demokracji i edukacja uniwersytecka w tym zakresie.

Na początek mobilizujemy nasza aktywność w niektórych krajach Azji południowo-wschodniej. Ale z czasem chcemy naszą działalność rozwinąć na skalę światową.

Być może uda mi się również zainteresować polskie stowarzyszenia, promujące ideę demokracji bezpośredniej, do współpracy. Kto wie?

Wszystko wskazuje na to, ze rok 2021 będzie przełomowy w kontekście rozwoju demokracji na świecie.

Dlaczego? Ponieważ świat dojrzał do nowych koncepcji i rozwiązań demokratycznych, co potwierdzają dotychczasowe formy nieudolnego rządzenia państwami.

Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing

Polska-IE: Udostępnij
Julia and Antoni: mo
Szkocja zapowiada po
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian