Miroslaw Matyja Academia for Democracy

W Indiach i w Indonezji powstała w tym roku instytucja o dość wdzięcznej nazwie Miroslaw Matyja Academia for Democracy (MMAfD).

Celem tej instytucji jest umożliwienie studentom w państwach azjatyckich podejmowanie studiów online. W tym celu Akademia nawiązuje kontakty z rożnymi uniwersytetami nie tylko w Azji, ale również w USA i w Europie.

W okresie aktualnej pandemii wiele uczelni wyższych w krajach azjatyckich zostało zamkniętych, natomiast niedostateczna infrastruktura nie pozwala na studiowanie online. MMAfD stara się wypełnić te lukę. Jest to praca pionierska, ale przynosi już pierwsze efekty, np. studenci z Indonezji podejmują studia w Indiach.

Aktualnym wyzwaniem MMAfD jest podpisanie umowy z jednym z uniwersytetów w USA i otworzenie filii w Paryżu.

Na Akademii otwieramy w tym roku specjalny kurs, na którym będzie można studiować dodatkowo zagadnienia demokracji . W tym celu będziemy zapraszać profesorów z różnych krajów w celu przedstawienia przez nich wybranych modeli demokracji na świecie.

Chodzi mi o to, aby z czasem każdy student, który się przewinie przez naszą Akademię, był zobowiązany do zaliczenia kursu o demokracji, w tym oczywiście demokracji bezpośredniej.

Więcej o MMAfD>>>

Profesor Mirosław Matyja – Matyja Publishing

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Eamonowe bicie piany
The Weekly Digest...
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian