Ministrowie McGrath, Humphreys i O’Brien uruchomili Fundusz Wspólnotowy o wartości 10 mln euro

·        10 mln EUR Fundusz Stabilności Covid na wsparcie grup lokalnych i wolontariackich, organizacji charytatywnych i przedsiębiorstw społecznych

·        Wsparcie dla organizacji, które dostarczają krytyczne usługi dla słabszych

·        Ośrodki społeczne świadczące usługi socjalne mogą również ubiegać się o dofinansowanie

·        Fundusz na nadanie priorytetu grupom, które nie otrzymały wsparcia od początku pandemii

Otworzyły się wnioski o fundusz o wartości 10 milionów euro przeznaczony na wsparcie grup społecznych i wolontariackich, organizacji charytatywnych i przedsiębiorstw społecznych, które ucierpiały w wyniku pandemii.

Covid Stability Fund 2021 został uruchomiony wspólnie przez minister ds. rozwoju obszarów wiejskich i społeczności Heather Humphreys, ministra ds. wydatków publicznych i reform Michaela McGratha oraz ministra stanu odpowiedzialnego za organizacje charytatywne i rozwój społeczności Joe O’Briena.

Fundusz jest skierowany do organizacji, które świadczą usługi krytyczne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w ich społeczności, ale które obecnie stoją w obliczu zamknięcia lub utraty usług z powodu skutków pandemii.

Pierwszeństwo będą miały organizacje, które nie otrzymały wcześniej wsparcia państwa od początku pandemii.

Przykłady organizacji, które mogą się ubiegać, obejmują te, które zapewniają:

· Wsparcie rodzinne i wsparcie dla osób starszych

· Usługi związane z przemocą domową i uzależnieniami

· Wsparcie dla zdrowia psychicznego i niepełnosprawności

· Wsparcie edukacyjne w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

· Ośrodki społeczne świadczące usługi socjalne

Inwestycja w wysokości 10 mln euro opiera się na 45 mln euro funduszu stabilności Covid 2020, który wsparł prawie 600 organizacji w całym kraju.

Otwierając Fundusz Stabilności, minister McGrath powiedział:

– W czasie tej pandemii nasze grupy wolontariackie i społeczne, organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa społeczne odegrały kluczową rolę. Celem funduszu stabilności jest zapewnienie natychmiastowego, ukierunkowanego zastrzyku gotówki, którego nie trzeba będzie spłacać. Te pieniądze ustabilizują pozycję tych organizacji, umożliwiając im pokrycie ich bezpośrednich kosztów, zwykle finansowanych ze środków zgromadzonych / zarobionych dochodów.

Ogłaszając zaproszenie do składania wniosków, minister Humphreys stwierdziła:

– Jestem bardzo zadowolona, że mogę zaprosić do składania wniosków o ten nowy fundusz o wartości 10 milionów euro. Nasze grupy społeczne i wolontariackie, organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa społeczne świadczą podstawowe usługi w całym kraju i chcę mieć pewność, że otrzymają niezbędne wsparcie, które pomoże im stanąć na nogi po Covid. W tym wezwaniu do finansowania kładzie się szczególny nacisk na wspieranie organizacji, które wcześniej nie otrzymały finansowania od państwa od początku pandemii. Gdy społeczeństwo ponownie się otworzy, usługi świadczone przez tak wiele wspaniałych organizacji w całym kraju staną się ważniejsze niż kiedykolwiek. Wraz z moim kolegą, ministrem Joe O’Brienem, wkrótce wygłoszę osobne zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Wzmocnienia Społeczności. Ten fundusz jest kolejną opcją dla grup społecznych i może być bardziej odpowiedni dla mniejszych organizacji, w szczególności, które szukają wsparcia finansowego w postaci dotacji kapitałowych, aby umożliwić im bezpieczne ponowne otwarcie.

Minister O’Brien dodał:

– Wiem, jak ważny był Fundusz Stabilności Covid w tak trudnym czasie. W miarę jak pracujemy nad ponownym otwarciem irlandzkiego społeczeństwa, niezwykle ważne jest, aby organizacje wspierające nasze społeczności otrzymały niezbędne zasoby, aby umożliwić im kontynuowanie swoich podstawowych usług, szczególnie dla osób najbardziej zmarginalizowanych, dlatego wraz z moimi kolegami bardzo się cieszę, że możemy zapewnić dodatkowe finansowanie programu w wysokości 10 mln EUR. Mam nadzieję, że to, w połączeniu ze wkrótce ogłoszonym finansowaniem w ramach Programu Wspierania Społeczności dla mniejszych grup społeczności, pomoże to zapewnić, że nasze społeczności będą nadal wspierane ogromną pracą sektora C&V w całej Irlandii.

Więcej informacji na temat tego funduszu można znaleźć na  stronie internetowej Pobal.

Oddzielnie rząd zamierza w najbliższych dniach uruchomić Program Wspierania Społeczności 2021. Program ten może być bardziej odpowiedni dla mniejszych grup społecznych i zaleca się, aby monitorować stronę internetową Departamentu lub pozostać w kontakcie z Komitetem Rozwoju Społeczności Lokalnej, który będzie administrował programem na swoim terenie, w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Chris MacManus kryty
Rynek mieszkaniowy m
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian