Ministerstwo Budownictwa wprowadziło kolejne strefy z blokadą czynszów

Pomimo zamrożenia na czas trwania pandemii koronawirusa czynszów, wcześniej te rosły i doprowadziły do podjęcia przez ministra budownictwa decyzji o wyznaczeniu dodatkowych stref RPZ.

Strefa RPZ to Rent Pressure Zone, czyli okręg, w którym czynsze mogą wzrastać, ale wyłącznie o 4% rocznie. Obecnie stało się wymogiem prawa, by minister budownictwa Eoghan Murphy, wyznaczył pięć kolejnych stref z ograniczeniem możliwości podnoszenia czynszu, a do tych weszły: Mallow, Killarney, Athy, Tullamore i Mullingar. Od dzisiaj, czynsze w wymienionych lokalizacjach, nie mogą być podnoszone wg upodobania właścicieli domów, a naruszenie przepisów należy zgłaszać odpowiednim jednostkom administracyjnym, w tym także Residential Tenancies Board.

Nowe strefy RPZ wprowadzone zostały wraz z publikacją raportu Residential Tenancies Board, w którym określono średni czynsz krajowy za czwarty kwartał ubiegłego roku na poziomie 1226 € miesięcznie. W związku z tym czynsze krajowe wzrosły średnio o 6,4% w porównaniu do wyników z IV kwartału roku 2018. Średni czynsz krajowy określono we współpracy z Instytutem Badań Społecznych i Ekonomicznych, a przebadano łącznie 17 699 wynajmowanych jednostek mieszkalnych.

Średni czynsz w Dublinie za IV kw. ub. roku wyniósł 1716 € i wzrósł w okresie 12 miesięcy o 5%, a w innych częściach kraju średni czynsz to 922 €, co daje nam roczny wzrost o średnio 7,6%.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku miejscami, w których średni czynsz miesięczny przekraczał 1000 € były: Dublin, Cork, Galway, Kildare, Louth, Meath i Wicklow. Natomiast w Kilkenny, Laois oraz Limerick, średnie czynsze oscylowały w przedziale od 900 do 999 euro miesięcznie.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie/RTB

Polska-IE: Udostępnij...
Garda przypomina o o
Pandemiczny dysk ube
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish