Ministerstwo Budownictwa nie osiągnęło celu

Dane za ubiegły rok zadają kłam słowom ministra budownictwa Eoghana Murphy, który twierdził w końcówce ubiegłego roku, że jego resort ma się dobrze.

Resort może nawet tak, ale nie cele budowlane, bo tym do pełnej realizacji zabrakło kilkuset domów, co przyznaje obecnie Departament Mieszkalnictwa. W ubiegłym roku minister Murphy wyznaczył cel budowy domów socjalnych na poziomie 6242 jednostek mieszkalnych, ale udało się ich wybudować 5771, czyli o 471 miej, niż znalazło się w planach.

Budową domów i mieszkań zajmowały się w tym przypadku władze lokalne i część z nas może pamiętać, że minister próbował zrzucić winę na te właśnie, ale nie do końca mu się to udało.

Lokalni włodarze odpowiedzieli na taki zarzut, iż po pierwsze proces zakupu gruntów jest dosyć skomplikowany, a co za tym idzie czasochłonny, a po wtóre, na niektóre inwestycje pieniądze z budżetu na konta miast i gmin trafiały z opóźnieniem. Tym samym odrzucono ministerialne słowa o winie samorządowców, czyli problem pozostał po stronie inwestora, a tym jest rząd.

Ogólne wskaźniki poprawiono jednak trochę, gdyż Ministerstwu Budownictwa udało się kupić ponad dwa razy więcej domów, od zaplanowanej ilości, aby uzyskać docelowy wzrost zapasów o 10 000 sztuk. Domy oddawane będą do użytku po zakończeniu niezbędnych remontów, ale ze względu na czasowe wyłączenie sektora budowlanego z działania, nie ma pewności, że trafią one w ręce najemców w tym roku.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Housing/PA Media

Polska-IE: Udostępnij...
Szkoły na dwie zmia
Nadal nie ma decyzji
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish