Minister zdrowia Stephen Donnelly ogłosił szczegóły rozpoczęcia wydawania kart wizyt u lekarza rodzinnego dla ponad 500 000 kolejnych osób.

Minister zdrowia Stephen Donnelly opublikował szczegóły rozpoczęcia dostarczania kart wizyt u lekarza rodzinnego dla ponad 500 000 osób – dzieci w wieku 6 i 7 lat oraz wszystkim osobom zarabiającym nie więcej niż średni dochód, po uzgodnieniu z Irlandzką Organizacją Medyczną (IMO). 

Karty wizyt u lekarza pozwalają posiadaczom na bezpłatny dostęp do opieki lekarskiej. Środek ten stanowi największą ekspansję dostępu do bezpłatnej opieki lekarza pierwszego kontaktu w historii kraju.

Minister zdrowia Stephen Donnelly stwierdził:

– Od dawna jasno wyrażam swoje zaangażowanie w sprawienie, aby opieka zdrowotna była dostępna dla wszystkich. Ten dzień to ważny kamień milowy, ponieważ zapewniamy tym, których najmniej stać na opłacenie dostępu do opieki, prawo do bezpłatnej wizyty u lekarza rodzinnego. Jak powiedziałem w czasie uchwalania budżetu w październiku zeszłego roku, jest to zmiana zasad gry dla naszej służby zdrowia. Zapewnienie większej liczbie osób możliwości wizyty u lekarza pierwszego kontaktu zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej we właściwym miejscu – jedno z głównych zobowiązań Programu dla Rządu. Odciąża również osoby, które mogą odkładać wizyty u lekarza rodzinnego, ponieważ po prostu ich na to nie stać. Jestem zachwycony, że będziemy wdrażać tę ekspansję opieki za zgodą IMO. Z powodzeniem współpracowaliśmy z praktyką lekarską, szczególnie w okresie pandemii Covid, kiedy lekarze pierwszego kontaktu wykazali się niezwykłym zaangażowaniem w opiekę nad pacjentem. Z niecierpliwością czekam na kontynuację naszej współpracy, gdy rozpoczynamy tę historyczną ekspansję bezpłatnego dostępu do lekarza rodzinnego. W połączeniu z dużym rozszerzeniem programu szkoleń lekarzy pierwszego kontaktu, który niedawno ogłosiłem, we współpracy z Irlandzkim Kolegium Lekarzy Ogólnych, budujemy silne i odporne usługi podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększając obecnie liczbę pracowników przychodni ogólnej, jednocześnie poprawiając dostęp do tych usług dla tych najbardziej ich potrzebują.

Minister Donnelly mówił dalej:

– Rząd zobowiązuje się do usunięcia kosztów stanowiących barierę w dostępie do opieki zdrowotnej. To rozszerzenie pozwoli nawet połowie miliona dodatkowych osób na dostęp do opieki GP bez opłat. To przełomowy dzień na naszej drodze do zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej dla wszystkich naszych ludzi.

Umowa z IMO wprowadzi szereg środków wspierających zdolności, aby umożliwić lekarzom pierwszego kontaktu rekrutację dodatkowego personelu, a także podwyżki opłat w celu uwzględnienia prawdopodobnego wzrostu zapotrzebowania na usługi. Całkowity pakiet finansowy wyniesie około 130 milionów euro w ciągu całego roku. Zgodnie z warunkami umowy wnioski o wydanie karty wizyty lekarza rodzinnego dla wszystkich dzieci w wieku 6 i 7 lat zostaną otwarte 11 sierpnia 2023 r. Z tego środka skorzysta około 78 000 dzieci, które obecnie korzystają z opieki lekarza rodzinnego na zasadach prywatnych.

Rozszerzenie limitów dochodów dla ogółu ludności, aby umożliwić osobom zarabiającym nie więcej niż średni dochód, przyniesie korzyści nawet 430 000 osób.

Pierwsza faza ekspansji opartej na dochodach rozpocznie się 11 września 2023 r., a druga faza rozpocznie się 13 listopada 2023 r.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Photo by Online Marketing on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Co jeszcze ukrywa RT
Coraz mniej miejsc p