Minister zataił wiedzę o przemocy domowej

Dokumenty udostępnione nam w ramach wolności informacji pokazują, że minister od miesięcy był świadomy wpływu Covid na przemoc domową

 

Kandydatka Aontú w nadchodzących wyborach uzupełniających Dublin Bay South Mairead Tóibín opublikowała dokumentację, która pokazuje, że minister ds. dzieci – Roderic O’Gorman – od miesięcy zdaje sobie sprawę z wpływu pandemii na poziom przemocy domowej. A raport Women’s Aid, jaki ukazał się w tym tygodniu pokazuje 40 proc. wzrost przemocy w porównaniu  zeszłego do 2019 roku. 

Przemawiając w tej sprawie Mairéad Tóibín powiedziała, że nie przeznaczono wystarczających środków na walkę z kryzysem.

Kandydatka Tóibín stwierdziła:

– Rząd i NPHET skupiły się na tej pandemii wąsko, bardzo szczegółowo monitorowali rozprzestrzenianie się Covid-19, ale zaniedbali inne aspekty naszej służby zdrowia – nie mamy codziennych informacji na temat gwałtownego wzrostu liczby skierowań z powodu raka w tym roku, nie mamy podkomisji NPHET badającej kwestie zdrowia psychicznego i przemocy domowej, na które zablokowanie miało znaczny wpływ. Za każdym razem, gdy ogłaszano lub przedłużano ograniczenia w ciągu ostatniego roku, powinno być automatyczne i odpowiednie zwiększenie funduszy oraz środków na organizacje charytatywne i grupy zajmujące się tymi kwestiami – Sieć Kryzysu ds. Gwałtu itp. Grupy te muszą być bardziej wspierane, więc teraz, gdy problemy te stają się coraz bardziej rozpowszechnione i zaległości. Teraz wiemy, że minister wiedział o tych kwestiach od miesięcy, musi teraz wyjaśnić, co z tym zrobił, kiedy został po raz pierwszy powiadomiony.

 ==================================================================================

Dokumenty udostępnione Aontú pokazują, że we wrześniu 2020 r. Rape Crisis Network Ireland napisała do ministra O’Gormana, że  „wpływ Covid-19 tylko pogorszył już i tak już niedostatek zdolności produkcyjnych” , dodając, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy blokady  „RCNI z danych wynika, że ​​kontakt z infoliniami wzrósł o 15%, a wizyty wzrosły o 11%”. 

W tym samym miesiącu Rita Fagan kierownik Family Resource Center / Community Development Project Inchicore, napisała do ministra, omawiając zasięg przemocy domowej; „Nasza liczby w tym roku są bardzo wysokie… przestrzenie, do których weszliśmy, były miejscami tych, które dopiero zaistnieją… chociaż narodową mantrą było „wszyscy razem”, to z pewnością nie było prawdą”,  napisała Fagan. 

Grupa „Bezpieczna Irlandia” napisała do ministra 7 października 2020 r. jako kontynuację spotkania z nim 29 września. W liście tym wyrazili zaniepokojenie, że ich sektor nie jest reprezentowany w NPHET; „Obecnie, pomimo posiadania krajowego statusu priorytetowego, DSGBV w rzeczywistości nie jest bezpośrednio reprezentowane przy żadnym stole decyzyjnym: ani w Tusli, ani w NPHET, ani w departamentach, ani w rządzie. Te sprzeczności naprawdę muszą zostać rozwiązane, jeśli istnieją ma być zintegrowanym postępem”.

9 października 2020 Bernardos napisał do ministra O’Gormana, wyrażając swoje zaniepokojenie sytuacją i dzieląc się z Departamentem niektórymi swoimi statystykami. W tym e-mailu powiedzieli:

„W tym tygodniu Barnardos wykonał migawkę w czasie rzeczywistym 32 naszych intensywnego wsparcia rodzinnego i usług wczesnoszkolnych. Przegląd obejmował 1250 otwartych spraw przedstawionych w ciągu jednego tygodnia we wrześniu. Znaleźliśmy niepokojący obraz wyłaniający się po zamknięciu dużej liczby skierowania do „toksycznej trójki” – przemocy domowej, zdrowia psychicznego i uzależnień. Odkryliśmy, że prawie dwie trzecie rodzin (61%) doświadczało co najmniej jednego z trzech toksycznych związków. Z tych rodzin; 44% doświadcza trudności związanych ze zdrowiem psychicznym; Co czwarty (25%) doświadcza przemocy domowej w domu; 21% doświadcza problemów związanych z uzależnieniem; Ogólnie 30% doświadcza kombinacji dwóch lub więcej z tych problemów”.

Dziesięć dni później 19 października 2020 r., Aileen Hickie dyrektor generalna Parentline napisała do ministra ze swoimi obawami dotyczącymi wpływu pandemii na przemoc domową. W swoim liście powiedziała:

„Jak doskonale zdajesz sobie sprawę, są to trudne czasy dla rodziców. Normalne rutyny zostały całkowicie zakłócone. Doprowadziło to do nasilenia napięć i stresu, szczególnie w obszarze przemocy między dzieckiem a rodzicem. Wiele z tych problemów już bulgotało pod spodem, ale Covid 19 spowodował, że wypłynęły na powierzchnię. W wielu rodzinach rezultatem był gwałtowny wzrost zachowań agresywnych, kontrolujących i agresywnych skierowanych przez dziecko na rodzica. To sprawiło, że wielu rodziców boi się przebywać we własnych domach. Jest to obszar przemocy domowej, o którym bardzo rzadko się mówi lub rozumie. Jest to bardzo drażliwy obszar i może być również bardzo trudno zaangażować się agencjom państwowym, gdy sprawcą przemocy jest w rzeczywistości dziecko w rodzinie. W rezultacie Parentline doświadcza dużego wzrostu liczby rodziców dzwoniących na infolinię, z ogromnym 300-procentowym wzrostem próśb o dostęp do naszego programu Non Violent Resistance (NVR).

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Antou

Polska-IE: Udostępnij
Minister musi jasno
Anna i Adam Filipscy
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian