Minister Troy z zadowoleniem przyjmuje rekordowy eksport irlandzkich towarów w 2020 r.

Minister Stanu ds. Promocji Handlu Robert Troy TD z zadowoleniem przyjął najnowsze dane z eksportu i importu, które opublikował Central Statistics Office (CSO), ze wstępnych danych pokazujących, że wartość eksportu towarów z Irlandii wzrosła do 160,8 mld euro w 2020 r. i jest to najwyższy rekordowy poziom.

Najnowsze statystyki dotyczące eksportu i importu towarów zostały z zadowoleniem przyjęte przez ministra ds. promocji handlu, cyfryzacji i regulacji firm Roberta Troya, który powiedział:

– Wzrost eksportu w Irlandii w ostatnich latach był bardzo silny, a wartość eksportu towarów wzrosła do najwyższego poziomu w 2020 r. Nasi eksporterzy i agencje ds. przedsiębiorstw ciężko pracowali, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z pandemią Covid 19 i Brexitem, a dane handlowe pokazują, że firmy w Irlandii nadal dobrze radzą sobie na rynkach międzynarodowych. 2021 to rok, w którym promowanie handlu jest priorytetem, ponieważ jako mała otwarta gospodarka, handel i jego promocja są kluczowe, a dywersyfikacja naszych rynków eksportowych nigdy nie była tak ważna. Rząd jest zaangażowany we wzmacnianie naszych powiązań handlowych i otwieranie nowych rynków handlowych między Irlandią a resztą świata, a także wspieranie firm w dostosowywaniu się i odnoszeniu sukcesów w środowisku po Brexicie. Podczas gdy Wielka Brytania pozostanie głównym rynkiem dla irlandzkich firm, priorytetem będzie nadal rozwijanie irlandzkiego rynku eksportowego na rynkach poza Wielką Brytanią. Wartość eksportu towarów wzrosła o 8,3 mld €, czyli 5,4% w porównaniu do 2019 roku. Stany Zjednoczone pozostają natomiast największym irlandzkim rynkiem eksportowym towarów, odpowiadając za 49 845 mln euro, czyli 31% całkowitego eksportu w 2020 r. Na UE przypadało 63 859 mln euro (40%) całkowitego eksportu w 2020 r., co stanowi wzrost o 7 211 mln euro (+ 13%) w porównaniu z 2019 r. Ponieważ Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia 2020 r., dane porównujące handel UE w 2019 r. a rok 2020 wyłącza Wielką Brytanię dla obu okresów dla celów porównawczych. Eksport do krajów spoza UE (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) wyceniono na 82 457 mln euro w 2020 r., co stanowi wzrost o 2360 mln euro (+ 3%) w porównaniu z poziomem eksportu z 2019 r. Eksport do Wielkiej Brytanii w 2020 r. wyniósł 12 399 mln EUR, co oznacza spadek o 1183 mln EUR (-9%) w porównaniu z 2019 r., a eksport do Wielkiej Brytanii stanowił 8% całkowitego eksportu w 2020 r. Największy wzrost eksportu towarów odnotowano w przypadku produktów medycznych i farmaceutycznych, które wzrosły o 12,557 mln euro do 62078 mln euro w 2020 r. (+ 25% w porównaniu z 2019 r.). Stanowiły one 39% całego eksportu w 2020 roku. Eksport chemikaliów i produktów pokrewnych wzrósł do 1,05 mld euro. Oznacza to wzrost o 13,8% w stosunku do wartości z 2019 roku.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE: Udostępnij
Tego chcieli uczniow
Uprawnienia policji
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian