Minister Troy ogłosił Program Transformacji Przedsiębiorstw o wartości 10 milionów euro

Minister Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Robert Troy zapowiedział 10 mln euro funduszy rządowych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Przejściowego Przedsiębiorczości (Regional Enterprise Transition Scheme).

Za pośrednictwem Enterprise Ireland Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia zapewni finansowanie dotacji w ramach programu na projekty regionalne i społecznościowe ukierunkowane na pomoc przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego w związku z Covid-19 i Brexit, oprócz  projektów wspierających cyfryzację i pomoc w przejściu na zieloną gospodarkę.

Minister Stanu ds. Promocji Handlu, Regulacji Cyfrowych i Przedsiębiorstw Robert Troy TD powiedział:

– Ten rząd jest zaangażowany we wspieranie i zapewnianie zrównoważonego rozwoju regionalnego. Ogłaszany program finansowania w wysokości 10 milionów euro pomoże stymulować projekty regionalne, aby wspierać przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu możliwości cyfryzacji, zielonej gospodarki, a także poruszania się po zmienionym krajobrazie. Pomoże to przedsiębiorstwom regionalnym w identyfikacji obszarów wzrostu i ekspansji w Irlandii i na innych rynkach. Tánaiste, minister English i ja nadzorujemy obecnie opracowywanie dziewięciu nowych regionalnych planów przedsiębiorstw do 2024 r. Plany te będą miały na celu określenie możliwości rozwoju i wzmocnienie regionalnego ekosystemu przedsiębiorstw, aby umożliwić tworzenie miejsc pracy w regionach. Program ten pomoże odblokować potencjał regionalny zidentyfikowany w tych planach oddolnie, a dzięki ciągłej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym będzie miał wpływ na wszystkie regiony. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć znaczące projekty regionalne, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach programu.

Z funduszy udostępnianych w ramach nowego programu, 9,5 mln EUR jest przeznaczone na istniejące projekty regionalne i społecznościowe, które wcześniej wspierano w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Granicznej, które mogą wykazać zdolność do wywierania dodatkowego wpływu i realizacji rezultatów projektu w bieżącym roku. Dostępne są dotacje w wysokości do 1,8 mln euro lub 80% kosztów projektu (w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa). Projekty powinny mieć na celu zajęcie się skutkami Covid i poprawę zdolności i konkurencyjności przedsiębiorstw regionalnych oraz zachęcanie do przedsiębiorczości, innowacji i produktywności.

Zaproszenie do Regionalnego Programu Przemiany Przedsiębiorstw jest już otwarte dla wniosków i kończy się 8 września 2021 r. Pomyślnie zaopiniowane projekty tego programu 2021 zostaną ogłoszone w październiku, a wszystkie środki finansowe zostaną przekazane zwycięskim wnioskodawcom przed końcem roku.

Fundusz Wykonalności o wartości 0,5 mln EUR jest otwarty dla nowych projektów, z dostępnymi dotacjami w wysokości do 50 000 EUR lub 50 procent kosztów projektu (w zależności od tego, która wartość jest niższa) i pozwoli promotorom przetestować ich koncepcję projektu i dostarczyć rozwiązania wirtualne lub oparte na grupa docelowa. Fundusz wykonalności, także otwarty jest już dla aplikacji i potrwa do 1  października 2021 r.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
„Zmyślone stanowi
Aborcja z powodu wyb

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>