Minister O’Brien ogłasza znaczącą poprawę jakości wody

Minister ds. samorządu lokalnego, mieszkalnictwa i dziedzictwa Darragh O’Brien z zadowoleniem przyjął wiadomość, że liczba klientów obsługiwanych przez wrażliwe źródła wody osiągnęła najniższy w historii poziom. 

Kamień milowy został osiągnięty dzięki znaczącej pracy Irish Water w celu poprawy jakości wody i rozwiązania długotrwałych problemów z zaopatrzeniem w wodę.

Minister O’Brien podkreślił:

– Cieszę się, że mogę powitać wiadomość, że tak wielu naszym współobywatelom zapewniono lepszą jakość wody i że zrobiono wielkie postępy w rozwiązaniu tego problemu. W Narodowym Planie Rozwoju na lata 2021-2025 rząd zobowiązał się do realizacji programu inwestycyjnego o wartości 6 miliardów euro w celu poprawy naszej infrastruktury wodnej – realizowanego przez Irish Water, z czego ponad 4,5 miliarda euro będzie finansowane przez Skarb Państwa. Dziś widzimy pierwsze namacalne owoce tej inwestycji. Poprawa jakości wody pojawiła się w tym tygodniu, gdy EPA zaktualizowała swoją listę działań naprawczych, potwierdzając, że 16 dostawców zostało usuniętych z listy w ubiegłym roku, na czym skorzystało ponad 790 000 klientów. Lista działań naprawczych identyfikuje źródła wody pitnej, które są zagrożone nieprzerwanym dostarczaniem bezpiecznej, czystej wody pitnej. W przypadku dostaw pozostających na liście Irish Water opracowała plany działania mające na celu rozwiązanie tych problemów – z których wiele jest spuścizną dziesięcioleci niedoinwestowania publicznej infrastruktury wodnej Irlandii. Celem rządu jest posiadanie solidnej infrastruktury wodno-ściekowej, która niezawodnie spełnia standardy jakościowe i środowiskowe oraz zapewnia przyszły rozwój Irlandii. Cele te muszą nadal być głównym celem planów Irish Water dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w publiczne usługi wodne Irlandii.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: