Minister musi wyjaśnić zawiłości w przydziale środków na obszary wiejskie

Rzeczniczka Sinn Féin ds. rozwoju obszarów wiejskich Claire Kerrane powiedziała, że ​​minister Heather Humphreys ma poważne pytania dotyczące alokacji środków na inwestycje na obszarach wiejskich.

Komentarze posłanki Kerrane są poprzedzone doniesieniami mediów, że 18% dodatkowych środków na Lokalny Program Udoskonalenia przez Departament minister Humphreys zostało przydzielonych do okręgu wyborczego ministra Cavan-Monaghan bez przejrzystości co do uzasadnienia alokacji.

Reprezentująca Roscommon-Galway posłanka Kerrane powiedziała:

– Minister Humphreys powinna odpowiedzieć na pytania, na które trzeba odpowiedzieć na temat przydziałów funduszy. Rząd ma obowiązek otwartego i przejrzystego informowania o publicznych pieniądzach. Minister musi wystąpić i wyjaśnić, dlaczego dokonano tych przydziałów i na jakich kryteriach oparto decyzje. Przydział środków musi być uczciwy i oparty na dowodach, aby ludzie mieli zaufanie do tych procesów, nie może być wątpliwości, że okręgowe powiązania ministra kierującego Departamentem mogą wpływać na alokację środków. Wiele osób mieszkających na wiejskich obszarach Irlandii będzie bardzo zaniepokojonych tymi liczbami. Zdecydowanie zbyt długo nasze wiejskie społeczności zawodzone były przez rządy Fianna Fáil i Fine Gael, które odwróciły się od nich plecami i nie zapewniły niezbędnych funduszy i infrastruktury. Ta frustracja jest głęboka i narasta. Odczuwa się to szczególnie silnie na Zachodzie i Północnym Zachodzie, który został zdegradowany przez Komisję Europejską do „regionu w okresie przejściowym”, a nie „regionu rozwiniętego”, częściowo ze względu na najniższy poziom wydatków na drogi regionalne i lokalne. Cały ten region potrzebuje znaczących inwestycji, a nie tylko dwa powiaty. Wiele osób w tych hrabstwach będzie chciało wiedzieć, dlaczego nie zostali potraktowani priorytetowo w finansowaniu, biorąc pod uwagę tę wyraźną potrzebę, i będą mieli trudności ze zrozumieniem, dlaczego Cavan i Monaghan uznano za bardziej potrzebujące. Zanim Dáil zakończył działanie przed letnią przerwą, zgłosiłam obawy minister Humphreys dotyczące tego programu, ponieważ martwiłam się, że program był poważnie niedofinansowany, aby zaspokoić popyt. Minister Humphreys nie potrafiła odpowiedzieć na moje pytania, ile wniosków nie będzie mogło zostać rozpatrzonych z powodu braku funduszy. Musi być bardziej szczera w kwestii tego, jakie decyzje podejmuje jej dział i dlaczego. Będę nadal opowiadała się za społecznościami wiejskimi, aby zapewnić im potrzebne inwestycje, fundusze i infrastrukturę.  Społeczności wiejskie mogą prosperować, jeśli otrzymają wsparcie, na które zasługują i do którego powinny być uprawnione. Wiejska Irlandia już zbyt długo czekała na sprawiedliwe traktowanie i nie może być dłużej traktowana przez ten rząd, jako odblask.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Reforma emerytur wci
Kolejna transza Onli

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>