Minister Jacek Czaputowicz z wizytą w Gruzji

– Na krajach Unii Europejskiej spoczywa moralny obowiązek wspierania państw Partnerstwa Wschodniego – mówił minister Czaputowicz w Batumi podczas XVI konferencji „Georgia’s European Ways”. Minister podkreślił także, że Polska, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, nieustannie zwraca uwagę na konieczność zachowania integralności terytorialnej Gruzji i Ukrainy. Tegoroczna edycja konferencji poświęcona jest całkowicie 10-leciu Partnerstwa Wschodniego.

Polska, jako inicjator i współtwórca PW, aktywnie uczestniczy w debacie o przyszłym kształcie wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej. Podczas debaty w Batumi minister Czaputowicz przedstawił polskie oceny Partnerstwa oraz zaprezentował propozycje dotyczące rozwoju tej inicjatywy. – Partnerstwo Wschodnie osiągnęło praktycznie wszystko, co było możliwe do osiągnięcia w jego obecnym kształcie – ocenił minister Jacek Czaputowicz. – Projekt ten przyczynił się do rozwoju i stabilizacji wszystkich sześciu państw wchodzących w jego skład – dodał. Jednocześnie zaznaczył, że inicjatywa Partnerstwa powinna być kontynuowana i przeniesiona na wyższy poziom, poprzez dalsze zacieśnianie współpracy i konkretne rozwiązania instytucjonalne. 

W trakcie swojego pobytu w Batumi minister Jacek Czaputowicz spotkał się także z władzami Gruzji – prezydent Salome Zurabiszwili oraz z ministrem spraw zagranicznych Davidem Zalkalianim. W trakcie rozmów omówiono m.in sytuację polityczną w Gruzji po ostatnich protestach społecznych. Minister Czaputowicz wyraził zadowolenie z zapowiedzi wprowadzenia proporcjonalnej ordynacji wyborczej w gruzińskich wyborach parlamentarnych w 2020 r. Przestawił także polskie pozytywne doświadczenia związane z wprowadzeniem minimalnego progu wyborczego. Rozmowa z prezydent Zurabiszwili dotyczyła ponadto sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Rozmówcy zgodnie podkreślili w tym kontekście potrzebę większego zaangażowania ze strony Unii Europejskiej i USA.

Z kolei w trakcie spotkania ze swoim gruzińskim odpowiednikiem, Davidem Zalkalianim, polski minister spraw zagranicznych poruszył kwestię przyszłego rozszerzenia Unii Europejskiej i zaproponował utworzenie przez państwa stowarzyszone (Gruzję, Ukrainę i Mołdawię) wspólnego sekretariatu‎, który pozwoliłby na pełną koordynację ich działań w tym zakresie. –  Nie traćcie okazji do działania jako grupa – apelował polski minister.

Na marginesie konferencji w Batumi minister Jacek Czaputowicz spotkał się również z przedstawicielami gruzińskiej sceny politycznej. 

Partnerstwo Wschodnie to polityka zagraniczna Unii Europejskiej realizowana w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa od 2009 r. Instrument ten skierowany jest do sześciu państw Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Celem tej inicjatywy jest zbliżanie państw partnerskich do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne, w oparciu o unijne wartości, normy i standardy. Partnerstwo Wschodnie ma także na celu wspieranie reform służących instytucjonalnemu wzmocnieniu i modernizacji państw partnerskich dla dobra ich obywateli.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Podziel się:

EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn