Minister Foley zaprasza rodziców i opiekunów, uczniów i zainteresowane grupy do wyrażenia opinii na temat programu transportu szkolnego

Minister Edukacji Norma Foley otworzyła proces konsultacji z zainteresowanymi stronami w ramach przeglądu programu transportu szkolnego.

Przegląd, który jest obecnie przeprowadzany przez Ministerstwo Edukacji, obejmuje system transportu szkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz systemy transportu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przegląd przeanalizuje obecny program, jego szerszą skuteczność i trwałość, mając na celu zapewnienie, że odpowiednio służy on uczniom i ich rodzinom. Inne rozważane kwestie obejmują wydajność usług oraz zbadanie potencjalnego zakresu bardziej skoordynowanego podejścia z innymi departamentami rządowymi zaangażowanymi w usługi transportowe.

Minister Foley powiedziała:

– W ramach przeglądu transportu szkolnego będziemy słuchać opinii rodziców i opiekunów, uczniów, partnerów edukacyjnych i innych zainteresowanych stron. Będziemy korzystać z ankiet, grup fokusowych i spotkań, a także zapraszać do składania pisemnych zgłoszeń. Zapraszamy wszystkich do podzielenia się swoimi poglądami i opiniami, abyśmy mogli wziąć je pod uwagę w naszej ocenie i polityce informacyjnej na temat przyszłego funkcjonowania programu.

Rodzice i opiekunowie są proszeni o wypełnienie ankiety, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem załączonego linku: https://dessurveys.education.gov.ie/surveys/Parent-and-Guardian-School-Transport-Survey  oraz na gov.ie pod adresem gov. tj./przegląd transportu szkolnego.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych są również proszeni o wypełnienie ankiety, która jest dostępna za pośrednictwem załączonego linku: https://dessurveys.education.gov.ie/surveys/Post-Primary-Pupils-School-Transport-Survey  oraz na gov.ie pod adresem gov .ie/schooltransportreview.  Ostateczny termin wypełniania tych ankiet upływa w czwartek 10 lutego .

Departament współpracuje z Departamentem ds. Dzieci, Równości, Niepełnosprawności, Integracji i Młodzieży w celu wysłuchania opinii dzieci w szkołach podstawowych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Departament wkrótce skontaktuje się z partnerami edukacyjnymi i innymi zainteresowanymi stronami, aby zaprosić pisemne zgłoszenia i uzgodnić odpowiednie spotkania. 

Planuje się, że Grupa Sterująca ds. Przeglądu Programu Transportu Szkolnego będzie składać ministrowi sprawozdania okresowe w miarę postępu przeglądu, w celu przedstawienia raportu końcowego zawierającego zalecenia dotyczące przyszłego funkcjonowania Programu Transportu Szkolnego Departamentu.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська