Minister finansów zapowiada potężne wsparcie dla firm. 10 000 € na ponowne uruchomienie biznesu

Na dzisiejszym posiedzeniu irlandzkiej Rady Ministrów przyjęto szereg rozwiązań, jakie będą miały zastosowanie do biznesu, a ten może liczyć na pomoc państwową podczas okresu uruchamiania gospodarki. Co ważne, z programów pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, bo zarówno ci mali, jak i średni oraz przedsiębiorstwa duże, które dotknięte zostały wpływem pandemii koronawirusa.

Rząd uznał dzisiaj, iż firmy w Irlandii bardzo mocno ucierpiały podczas ostatnich tygodni i wymagane jest wsparcie, by w możliwie szybkim czasie odzyskały sprawność działania. Wg rządu, wszystkie firmy zmagające się z bezprecedensowym kryzysem, mogą teraz być pewne, że pomoc otrzymają.

Głównymi środkami wsparcia dla przedsiębiorców, również firm jednoosobowych będą:

  • Dotacja na ponowne uruchomienie działalności w wysokości 10 000 € dla mikro i małych przedsiębiorców, która udzielana będzie w postaci zwolnień podatkowych od 2019 roku.
  • Wprowadzone zostanie też zrzeczenie się przez organa władzy pobierania stawek komercyjnych, więc ustawowych opłat, z których dochód jest wykorzystywany do częściowego finansowania bieżących wydatków władz lokalnych.
  • Ustanowiono specjalny „Pandemiczny Fundusz Stabilizacji i Naprawy” a ten działać będzie w ramach Strategicznego Funduszu Inwestycyjnego Republiki Irlandii. Fundusz wart będzie 2 mld € i przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Kapitał udostępniany będzie na warunkach komercyjnych.
  • Wprowadzony zostanie program gwarancji kredytowych, a ten skierowany będzie do małych i średnich przedsiębiorców, natomiast jego wartość wyniesie 2 mld €. W tym zakresie firmy zaliczone do małych i średnich będą mogły zaciągać kredyty na okres od trzech miesięcy do sześciu lat i oprocentowane będą znacznie poniżej stawek komercyjnych.
  • Zobowiązania skarbowe zawieszane mogą być na okres 12 miesięcy od chwili uruchomienia działalności, a w tym czasie Revenue i poborcy skarbowi, nie będą mogli domagać się zwrotu niezapłaconych podatków oraz dokonywać innych czynności egzekucyjnych. Nie będą w okresie zawieszenia naliczane karne odsetki.

Publikując te informację, minister Paschal Donohoe powiedział, że przed krajem stoi obecnie bardzo duże wyzwanie, i jest to wyzwanie gospodarcze, ale i społeczne. Rząd będzie pracował, aby jak najszybciej przywrócić gospodarkę do stanu sprzed kryzysu oraz przywrócić miejsca pracy. Minister Donohoe dodał, że i budżet kraju stanął przed nagłym wzrostem wydatków, ponieważ będzie musiał wspierać tysiące osób, które straciły pracę. To jednak jest do wykonania i będzie robione, niezależnie od tego, jak bardzo cierpieć będą na tym finanse kraju.

Minister finansów jest też przekonany, że środki, które właśnie zostały zaproponowane, w wyraźny sposób pomogą w utrzymaniu dotychczasowych miejsc pracy, wesprą firmy w pierwszym okresie po odmrożeniu gospodarki, a i na nieco późniejszym etapie, przyczynią się do odtwarzania miejsc pracy.

Zapowiedź ministra Donohoe z zadowoleniem przyjęła grupa reprezentująca pracodawców IBEC.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij...
Penneys i Smyths zap
Zakaz eksmisji i blo
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish