Minister edukacji zadowolona ze stanu przygotowań do otwarcia szkół

Minister edukacji Norma Foley poinformowała o „znacznym postępie” w planie pełnego ponownego otwarcia szkół pod koniec lata.

Minister stwierdziła również, że szkoły otrzymały już rządowe dotacje, aby przygotować placówki do ponownego otwarcia, a jak zapewnia Foley, część z nich rozpoczęła już pierwsze prace, by przystosować placówki do powrotu uczniów. Szkoły przygotowują się na początek roku szkolnego pod względem dydaktycznym, jak i logistycznym, a otrzymały ogółem ponad 160 mln €, by móc spełnić wszelkie zalecenia władz medycznych, które dotyczą bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach edukacyjnych.

Z tej kwoty szkoły mogą zakupić sprzęt, który potrzebny jest do utrzymania czystości, ale zamontować też osłony w miejscach, które tego wymagają, a także sfinansować mogą zakup odzieży ochronnej PPE i zatrudnić dodatkowy personel sprzątający.

Pieniądze, jakie w tej transzy przekazane zostały dyrektorom szkół, nie są przeznaczone natomiast na zatrudnienie dodatkowych nauczycieli, ponieważ tym, zajmie się w osobnym projekcie Ministerstwo Edukacji.

Minister Norma Foley:

– Szkoły efektywnie wykorzystują środki i dotacje zapewniane przez Departament, aby zaplanować ponowne ich otwarcie. Od czasu publikacji „Planu pełnego powrotu do szkoły”, poczyniono znaczne postępy w kierunku pełnego ponownego otwarcia szkół. Wyrażam uznanie dla pracy podejmowanej na poziomie lokalnym w szkołach, abyśmy mogli ponownie otworzyć nasze placówki pod koniec tego miesiąca. Jesteśmy w pełni skoncentrowani na zapewnieniu naszym dzieciom bezpiecznego środowiska, do którego mogą wrócić, a praca, którą obecnie wykonujemy, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Education

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
Policja.pl: CZY WIES