Minister Collins zapowiada ponad 10 500 bezpłatnych lub wysoko dotowanych kursów dla bezrobotnych, samozatrudnionych lub powracających do pracy

Minister stanu ds. umiejętności i kształcenia dalszego Niall Collins, pomógł uruchomić 10 697 miejsc na 275 kursach w ramach Springboard+ 2022. Kursy Springboard+ są na poziomie od 6 (certyfikat) do 9 (magister) w Krajowych Ramach Kwalifikacji (NFQ) i prowadzone są przez publiczne i prywatne instytucje szkolnictwa wyższego w całym kraju.

 Kursy Springboard+ 2022 dotyczą nowych i powstających technologii, takich jak cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja. Inne programy obejmują klimat / zrównoważony rozwój, budownictwo i energię, innowacje zdrowotne, logistykę, sprzedaż detaliczną online i branże kreatywne. Wszystkie te obszary pokazują, jak sektor szkolnictwa wyższego reaguje na postęp technologiczny i zmiany w naszym środowisku.

W dwunastym roku działalności, z programu skorzystało już ponad 90 000 osób. Program Springboard+ jest zarządzany przez Urząd ds. Szkolnictwa Wyższego w imieniu Departamentu Szkolnictwa Dalszego i Wyższego, Badań Naukowych, Innowacji i Nauki. Fundusze Springboard+ są przydzielane corocznie z Narodowego Funduszu Szkoleniowego (NTF). 41,4 mln euro przeznaczono na Springboard+ na rok kalendarzowy 2022. Od 2011 r. na Springboard+ wydano ponad 330 mln euro.

Minister Collins powiedział:

– Programy szkoleniowe Springboard+ zapewniają osobom bezrobotnym, tym, którzy chcą wrócić na rynek pracy oraz osobom zatrudnionym, doskonałą okazję do podniesienia lub przekwalifikowania się w obszarach, w których pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Szczególnie cieszę się, że kursy oferowane w ramach Springboard+ 2022 będą nadal prowadzone w sposób elastyczny – ponad 95% kursów będzie realizowanych w elastycznym formacie, który umożliwi większej liczbie osób zaangażowanie w podnoszenie i przekwalifikowywanie w całym kraju.

Springboard+ oferuje kursy szkolnictwa wyższego w obszarach określonych potrzeb w zakresie umiejętności. Kursy są bezpłatne dla bezrobotnych, wcześniej samozatrudnionych i powracających na rynek pracy. Kursy są również bezpłatne dla osób zatrudnionych na kursach NFQ Level 6. W przypadku zatrudnionych uczestników kursów NFQ poziom 7 – 9, 90% opłaty za kurs jest finansowany przez państwo, a uczestnicy muszą wnieść tylko 10% opłaty.

Dr Alan Wall, dyrektor generalny HEA stwierdził:

– Inicjatywy Springboard+ i HCI Pillar 1 nadal wspierają prowadzenie kursów szkolnictwa wyższego w kluczowych obszarach potrzebujących umiejętności w irlandzkiej gospodarce. Inicjatywy umożliwiły ponad 95 000 uczestnikom podnoszenie kwalifikacji w ich obecnej roli lub ponowne zdobywanie umiejętności w celu podążania nową ścieżką kariery. Unikalną cechą inicjatyw jest to, że ich treść reaguje na zmieniające się potrzeby przemysłu w erze znaczących postępów technologicznych i je odzwierciedla.

Ponadto w ramach I Filaru Inicjatywy Kapitału Ludzkiego (HCI) sfinansowane zostaną 2341 miejsc na 90 kursach konwersyjnych dla absolwentów w latach 2022/23, a w roku akademickim 2020/21 – 890 miejsc na 27 kursach ICT finansowanych w cyklu trzyletnim. Prowadzi to do łącznej liczby 13 928 miejsc w Springboard+2022 i I filarze HCI w latach 2022-2023.

 HCI zapewnia dodatkowe możliwości w całym sektorze szkolnictwa wyższego, aby zaspokoić priorytetowe potrzeby przedsiębiorstw w zakresie umiejętności. Programy konwersji absolwentów w ramach HCI oferują absolwentom zachętę do przekwalifikowania się w obszarach niedoboru umiejętności i nowych technologii. Są one prowadzone równolegle i stanowią uzupełnienie oferty Springboard+.

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w kursach Springboard+ 2022 lub HCI Pillar 1, znajdą szczegółowe informacje na temat zatwierdzonych kursów na dedykowanej stronie informacyjnej i aplikacyjnej  www.springboardcourses.ie.

Infolinia dla kandydatów będzie dostępna pod numerem 1800 303523 od początku czerwca.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Niall Collins

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irlandia też powinn
Limity HAP powinny b
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська