Mimo kłamstw opozycji Tarcza Antykryzysowa dla sektora pozarządowego zatacza coraz szersze kręgi! Piotr Mazurek (NIW)

Piotr Mazurek, dyrektor gabinetu premiera Piotra Glińskiego, członek Narodowego Instytutu Wolności i członek rady Narodowej Rady Rozwoju był gościem Tomasza Wybranowskiego w popołudniówce „Studia 37”

Rozmowę z Piotrem Mazurkiem rozpocząłem od sprawy zarzutów posłów opozycji, w tym gronie posłanki Agnieszki Ścigaj (Koalicja Polska: PSL – Kukiz’15). Opozycja twierdzi, że rząd Zjednoczonej Prawicy jedynie pozoruje pewne ruchy i działania, głównie w przestrzeni medialnej, ale niewiele z nich wynika. 

To zwykłe kłamstwa i przeinaczanie świata i faktów przez tzw. „żelazną opozycję”. Powiem, że 10 milionów złotych wędruje na wsparcie dla trzeciego sektora. Rada Ministrów przyjęła „Rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19”. – mówi Piotr Mazurek.

Tutaj do wysłuchania cała rozmowa z Piotrem Mazurkiem, dyrektorem gabinetu premiera Piotra Glińskiego:

Piotr Mazurek zauważył, że martwiąca się o organizacje pozarządowe i cały III sektor opozycja nie zrobiła wiele, kiedy przez osiem lat rządziła krajem i miała absolutną większość parlamentarną.

Kłamstwem poruszanym w mediach a stworzonym przez posłankę Agnieszkę Ścigaj jest to, że „PiS nie wspiera NGO i organizacji pozarządowych. Kłamstwo! Przypomnę pani poseł, że to właśnie dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności w historii polskich NGS’ów rozdysponowano najwięcej rządowych grantów. Sam NIW został powołany na wniosek profesora Piotra Glińskiego w 2017 roku. – punktuje opozycję Piotr Mazurek, członek Narodowego Instytutu Wolności/

Program Wsparcia Doraźnego jest adresowany do organizacji trzeciego sektora dotkniętych skutkami epidemii koronowirusa:

W kontekście zakresowym dwóch preferencji, czyli „działań wspierających” oraz „bezpieczeństwo NGO”, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. – powiedział Piotr Mazurek.

Należy przypomnieć, że budżet programu wynosi 10 mln zł. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wspiera organizacje pozarządowe, dostosowując działania agendy do rzczywistych potrzeb i uwarunkowań III sektora. Upraszczono przede wszystkim procedury w taki sposób, aby rządowe rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów.

Wierzymy, że właśnie te działania przyczynią się do budowy silnego i stabilnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. – puentuje Piotr Mazurek.  – Wierzymy, że przejrzyste zasady, konsultowanie działań i zamierzeń, oraz tylko otwarty dialog mogą zagwarantować optymalne wykorzystanie potencjału społecznego Polaków.

Do głównych programów Narodowego Instytutu Wolności (NIW) należą: FIO – „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, PROO – „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich”, Korpus Solidarności  a także program wsparcia rozwoju organizacji harcerskich i skautowych.

Od 12 maja 2020 roku organizacje mogą składać wnioski o dotację, za pośrednictwem Systemu Obsługi
Dotacji dostępnego na stronie generator.niw.gov.pl. W ramach pierwszego obszaru: „Działania
wspierające” – program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć, które uzupełnią zadania
administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 w społecznościach lokalnych.

Drugi obszar wsparcia, czyli „Bezpieczeństwo NGO”, to dofinansowanie kosztów działalności organizacji,
które pojawiły się w związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania do trwającego stanu
epidemii.

Maksymalna dotacja w Priorytecie Działania wspierające to 50 tys. zł, a w Priorytecie Bezpieczeństwo
NGO – 40 tys. zł. Organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden wniosek w każdym Priorytecie.

Dla słuchaczek i słuchaczy Radia WNET krótkie repetytorium o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To agencja wykonawcza, która odpowiada za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. Flagowe Programy Instytutu to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich a także Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności.

przygotował Tomasz Wybranowski

Polska-IE: Udostępnij...
Prof. Mirosław Maty
Varadkar chce otworz
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish