Migrantki doświadczające przemocy domowej – „nie mogą być ignorowane”

Rzeczniczka Sinn Féin ds. dzieci, niepełnosprawności, równości i integracji Kathleen Funchion powiedziała, że ​​należy zrobić więcej, aby wspierać migrantki, które są ofiarami przemocy domowej lub seksualnej. 

Komentarze posłanki następują po jej zaangażowaniu w tę sprawę, jako część jej ciągłej pracy podczas kampanii  „16 Days”, aby podkreślić wpływ przemocy wobec kobiet na różne społeczności i zapewnić, że ich głosy zostaną wysłuchane.

Międzynarodowa akcja „16 Dni”, przeciwko przemocy wobec płci, rozpoczęła się 25 listopada.

Reprezentująca Sinn Féin Funchion stwierdziła:

– Chcę podziękować Radzie Kobiet Migrantek i Radzie Imigrantek za zaangażowanie mnie w tę istotną kwestię, której nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi. Chcę pochwalić obie rady za ich doskonałą, ciągłą pracę na rzecz pomocy migrantkom w dostępie do podstawowych usług. Rada Kobiet Migrantek powiedziała mi, że należy zająć się wieloma kwestiami, aby zapewnić kobietom imigrantkom, które są ofiarami przemocy domowej i seksualnej, odpowiednie wsparcie. Podkreślili, że bariery językowe i kulturowe mogą istnieć, gdy migrantki zgłaszają przestępstwo. Zasugerowali, że szkolenie w zakresie wrażliwości kulturowej dla Gardaí mogłoby pomóc wypełnić takie luki i zapewnić kobietom zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Podkreślili również, że kobiety mieszkające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą czuć się bardzo bezbronne, jeśli doświadczają przemocy domowej. Wiele osób może poczuć się podwójnie uwięzionych zarówno w obraźliwym związku, jak i w opresyjnym systemie zaopatrzenia bezpośredniego. Podkreślili również, że fundusze na łóżka w schroniskach dla ofiar przemocy domowej potrzebne są wręcz rozpaczliwie. Rada Imigrantów podkreśliła w rozmowie ze mną, że potrzebne są nadrzędne strategie skierowane przeciwko przemocy wobec kobiet, aby zademonstrować podejście holistyczne. Zauważyli, że obecnie nie dzieje się to w Irlandii w wystarczającym stopniu i że takie postępowanie skutkowałoby lepszą synchronizacją oraz skutecznością. Ostrzegli, że decyzje polityczne dotyczące neutralności płci mogą nie uwzględniać potrzeb kobiet będących ofiarami handlu ludźmi, które wychodzą np. z wykorzystywania seksualnego. Istotne jest, aby nie ignorować wyjątkowych potrzeb migrantek w toczących się dyskusjach na temat przemocy wobec kobiet. Nadal będę to podkreślać i upewniać się, że ich głosy są wysłuchane. Jestem szczególnie zaniepokojona tym, że kobiety mieszkające w ramach świadczenia bezpośredniego mogą być szczególnie narażone na wykorzystywanie w wyjątkowo trudny i niepokojący sposób. Nadal będę pociągała rząd do odpowiedzialności za pilną reformę nieludzkiego systemu zaopatrzenia bezpośredniego. Jest oczywiste, że całościowe podejście do walki z przemocą wobec kobiet jest najlepszym sposobem na zapewnienie wszystkim kobietom niezbędnego wsparcia. Sinn Féin konsekwentnie wzywało rząd do zapewnienia większej ilości środków na zapewnienie większej ilości miejsc do spania. Żadnej kobiecie szukającej pomocy, która ucieka przed związanym z przemocą związkiem, nie należy nigdy odmawiać. Rząd ma wyraźny obowiązek zapewnienia dostępności schronienia i będę nadal naciskała, aby zajęto się tą istotną kwestią.

Opr: Bogdan Feręc

Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Irlandia "doskonale"
Europoseł z Irlandi
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian