Migranci powinni być reprezentowani w Dáil

O ile ludność napływowa ma swoją reprezentację we władzach lokalnych, to takiej nie ma w parlamencie, a to może ograniczać wpływ na stanowione prawo, bo twórcy przepisów, mają na uwadze zazwyczaj wyłącznie ludność rdzenną.

Z ostatnich danych Central Statistics Office wynika, że we władzach lokalnych zasiada ok. 3% osób, które urodziły się poza Irlandią, co jest wynikiem znikomym, w porównaniu np. do naszych wschodnich sąsiadów, gdzie element napływowy we władzach lokalnych stanowi już prawie 20%.

Z danych CSO wynika również, iż 12,7% całej populacji w Irlandii, stanowią osoby z zagranicy, więc jest to ponad 622 700 osób, które nie mają swojej reprezentacji w Dáil, więc wszyscy posłowie, urodzili się na wyspie.

W tej sprawie rozpoczęła się już dyskusja, a w tę włączyli się działacze reprezentujący mniejszości, by w latach kolejnych, zmian doczekało się prawo wyborcze, a także irlandzki parlament.

W tym przypadku można jednak powiedzieć, że droga do wprowadzenia do Dáil posłów mieszkających na wyspie, a urodzonych poza granicami Irlandii, jest z jednej strony prosta, ale i jednocześnie skomplikowana. O ile każda osoba, nawet pochodząca z Polski, może zapisać się do któregoś z ugrupowań, aktywnie działać na tym polu, więc wykazać się sprawnością pracy, co w drugiej kolejności przyniesie jej nominację wyborczą. To potrzebna jest też wola wyborców, by reprezentanta z zagranicy, głosami przy urnie wnieść do Dáil.

Niestety niektóre diaspory reprezentowane w Irlandii są nieliczne, są też mało aktywne na polu politycznym, więc ich przedstawiciele, nie garną się raczej do długiej drogi, jaka może zakończyć się w irlandzkim parlamencie, a to oznacza, że w Dáil, nadal zasiadać będą wyłącznie Irlandczycy.

Z tego powodu wydaje się, iż w Republice należałoby zmodyfikować nieco prawo wyborcze, by miejsce jednego lub dwóch reprezentantów mniejszości, zagwarantowane było przepisami. To jednak pieśń przyszłości, więc albo prawie 13 procent populacji Irlandii weźmie sprawy w swoje ręce i zacznie aktywnie działać na polu politycznym, albo będzie dokładnie tak, jak dziej się to teraz i o migrantach przypominać się będzie w innym, niż polityczny kontekście.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish