Mieszkania dla pielęgniarek i lekarzy to zbyt mało

Minister zdrowia zaproponował, aby przekazać szpitalom w kraju środki, za które będą mogły wybudować mieszkania dla swoich pracowników.

Propozycję krytycznie oceniła liderka Partii Pracy Ivana Bacik, która powiedziała, że dzieje się to zbyt późno i jest środkiem niewystarczającym. Pani Bacik dodała, iż nie tylko sektor służby zdrowia potrzebuje wsparcia ze strony rządu, gdyż we wszystkich branżach pracownicy dotknięci są kryzysem zakwaterowania, więc działania powinny być przez gabinet przyspieszone i rozwinięte na cały kraj.

Aktualnie, co potwierdza HSE, szpitale w całym kraju zaangażowane są w poszukiwania miejsc zakwaterowania dla pracowników medycznych. Wg Zarządu Służby Zdrowia chodzi tu o znalezienie odpowiedniego zakwaterowania dla pracowników szpitali, którzy dojeżdżają do pracy z większej odległości, a zgłaszają, iż zainteresowani są znalezieniem zatrudnienia w innych placówkach medycznych – bliżej miejsca zamieszkania.

Minister zdrowia Stephen Donnelly uznał jednak, że udostępni szpitalom fundusze na budowę lub zakup mieszkań dla kluczowego personelu medycznego, aby wesprzeć ich na miarę możliwości jego departamentu. Minister dodał, iż już w przyszłorocznej ustawie budżetowej może znaleźć się zapis, w którym zakwaterowanie, „powiązane zostanie ze szpitalem”.

Pomimo tych obietnic, szefowa laburzystów Ivana Bacik stwierdziła:

– Sugerowanie, że jest to coś, z czym HSE może sobie poradzić, zostało już zakwestionowane przez szefa HSE, który powiedział, że wykracza to poza ich kompetencje. Jest to za mało i za późno, ale myślę, że nie wystarczy również sugerować, że jest to coś im niezależnego. Kryzys mieszkaniowy, ta katastrofa mieszkaniowa dotyka wszystkie sektory. Wpływa to na rekrutację nauczycieli i Gardaí, więc dotyczy całej służby publicznej. Dotyka to również prywatnych przedsiębiorców, w tym w hotelarstwie, handlu i budownictwie. 

Bogdan Feręc

Źr: Newstalk

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rosyjski okręt woje
Coraz bliżej benzyn