Mieszkańcy Irlandii nie umieją gospodarować pieniędzmi i udostępniają swoje karty płatnicze innym

Jedna na dziesięć osób zamieszkujących Irlandię, straciła kontrolę nad swoimi finansami, wynika z najnowszego opracowania BPFI.

Irlandzka Federacja Bankowości i Płatności (BPFI) oraz Safeguarding Ireland przeprowadziły badanie, a to ujawniło, że w okresie pandemii i tuż po jej zakończeniu, aż 11% mieszkańców kraju, potrzebowało pomocy w zarządzaniu lub uzyskiwaniu dostępu do swoich pieniędzy.

Najwięcej przypadków utraty kontroli nad własnymi finansami dotyczyło przekazania swojej karty bankomatowej osobie trzeciej, ale odbywało się to za zgodą właściciela karty, więc uznane zostało za zrzeczenie się kontroli nad własnymi wydatkami. Tak stało się w przypadku jednej na dziesięć osób dorosłych, natomiast co dwudziesty badany, zgłosił nadużycie finansowe.

W przypadku użytkowników kart płatniczych 2/3 z nich, nie umiało odzyskać kontroli nad swoimi wydatkami, aż do chwili zniesienia covidowych ograniczeń, co najbardziej zdziwiło analityków z BPFI.

Najczęściej do naruszeń dochodziło w przypadkach, kiedy np. senior, prosił „zaufaną” osobę o wypłacenie pieniędzy w jej imieniu, ale i osoby młodsze, które poddane zostały izolacji, spotykały się z nieautoryzowanymi przez nich wypłatami, kiedy użyczały swoich kart płatniczych. Co więcej, dochodziło też do wielu przypadków malwersacji na kontach płatniczych, ale te, zgłaszane były odpowiednim organom. Kolejną grupą były osoby, które poprzez tymczasową blokadę, pozostawały w domach, korzystały z zasiłków wypłacanych przez państwo, jednak ich wydatki pozostawały na wysokim poziomie, co prowadziło do drenowania kont, a niekiedy do deficytów finansowych, wiec mamy w tym przypadku do czynienia z niegospodarnością.

We wnioskach końcowych raportu stwierdzono, że duża część użytkowników kart płatniczych, nie umie gospodarować pieniędzmi, a i powinni korzystać z pomocy doradców finansowych, o ile utrata kontroli nad wydatkami, ma nie powtórzyć się w przyszłości.

Bogdan Feręc

Źr: BPFI/SI

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian