Michel Barnier – Europejczykiem Roku

Minister Thomas Byrne przemawia podczas ceremonii wręczenia nagrody Europejczyka Roku EMI dla Michela Barniera.

Minister do spraw europejskich Thomas Byrne wygłosił wczoraj przemówienie podczas ceremonii wręczenia nagrody Europejczyka Roku w Irlandii przez Ruch Europejski dla Michela Barniera. Coroczna nagroda jest uznaniem i hołdem dla osób oraz organizacji, które wniosły wybitny wkład w rozwój powiązań i relacji między Irlandią a Europą. 

Michael Barnier został laureatem za rok 2020, zdobywając nagrodę za swoją pracę i przywództwo, jako szef grupy zadaniowej ds. stosunków UE z Wielką Brytanią. Przemawiając na internetowym wydarzeniu, minister Byrne powiedział, że „wiele zrobiono z pańskiego wkładu w jedność, solidarność i przejrzystość UE podczas trudnych czterech lat negocjacji w sprawie Brexitu. Chciałbym skorzystać z okazji i dodać własne słowa wdzięczności do zasłużonego chóru pochwał”.

Ceremonia skupiona była na zdecydowanym zarządzaniu przez pana Barniera negocjacjami UE w sprawie brexitu oraz na zawarciu umowy o handlu i współpracy z Wielką Brytanią, jednak minister Byrne podkreślił również poprzedni wkład Barniera w Europę i jego głębię „Twoje funkcje, jako komisarza ds. polityki regionalnej i komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług oraz stanowisko ministra spraw zagranicznych, ministra stanu ds. europejskich i ministra rolnictwa i rybołówstwa mówią same za siebie. Niewątpliwie to bogactwo doświadczeń pomogło naszemu Państwu w obliczu ogromnej i szeroko zakrojonej zmiany, jaką przynosi Brexit”.    

To pierwszy raz, kiedy EMI przyznało nagrodę komuś spoza Irlandii, a w swoim przemówieniu Michel Barnier powiedział, że „czuł się bardziej, niż tylko trochę Irlandczykiem”.

Byrne podkreślił również niezachwiane zaangażowanie pana Barniera w zapewnienie, że zasady Unii Europejskiej i interesy jej państw członkowskich, zwłaszcza Irlandii, są chronione na każdym etapie procesu negocjacyjnego. „Przede wszystkim Twoje przekonanie, że Unia Europejska zawsze była w Twoim sercu projektem pokojowym, znalazło wyraz w waszym głębokim osobistym zaangażowaniu w zapewnieniu uznania wyjątkowych okoliczności Irlandii Północnej oraz osiągnięć procesu pokojowego i porozumienia wielkopiątkowego, by było to chronione”.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE: Udostępnij
Opóźnienia we wpro
Potrzebna jest trans
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian