MFW zatwierdził umorzenie długów najbiedniejszym krajom na świecie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podjął decyzję o umorzeniu dużej części długów 25 najbiedniejszym krajom na świecie, a i zawieszeniu do połowy przyszłego roku spłat zaciągniętych pożyczek.

Sprawa dotyczy głównie krajów afrykańskich, które borykają się z pandemią koronawirusa, a wcześniej dotknięte zostały innymi klęskami, w tym epidemią eboli. Redukcja zadłużenia wprowadzona została ze skutkiem natychmiastowym, a zawieszenie spłat zobowiązań obowiązywać będzie od 1 maja tego roku. Dodatkowo podjęto decyzję, iż Bank Światowy, uruchomi środki pomocowe dla najbiedniejszych rejonów naszego globu, by wesprzeć je w walce z koronawirusem.

Wsparcie finansowe, jakie otrzyma 25 najbiedniejszych krajów na świecie, pomoże w walce z epidemią wirusa Covid-19 w tych krajach, a jednoczenie wesprze gospodarki tych państw, poprzez zawieszenie spłat pożyczek i uruchomienie programów rozwojowych. Większość pieniędzy pochodzących z Banku Światowego przeznaczona ma być na działania ochrony zdrowia, ale część można będzie spożytkować na ratowanie tamtejszych kruchych gospodarek, co zaznaczono w komunikacie.

Oprócz krajów afrykańskich na liście MFW znalazły się też Afganistan, Jemen, Nepal i Haiti, które są największymi pożyczkobiorcami Banku Światowego, a które już wcześniej dotknięte zostały wydarzeniami niszczącymi systemy finansowe tych państw.

Umorzenie długów sfinansowane zostanie przez utworzony w 2015 roku fundusz MFW Catastrophe Keeping and Relief Trust, a największymi jego udziałowcami są Japonia, Wielka Brytania, Chiny i Holandia. Obecnie na kontach funduszu znajduje się około 500 milionów dolarów amerykańskich, a z zapowiedzi wynika, że również inne kraje zaliczane do „bogatych”, zobowiązały się do przekazania środków na pomoc krajom najbiedniejszym.

MFW zatwierdził też finansowanie awaryjne dla Ghany i Senegalu, które dostaną odpowiednio 1 mld $ i 442 mln $, w ramach pomocy w zakresie zwalczania szybko rozprzestrzeniającego się wirusa Covid-19.

Bogdan Feręc

Źr: MFW

Polska-IE: Udostępnij...
Budowlańcy chcą wz
Państwo dyskryminuj
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish