MF partnerem projektu na rzecz otwartych danych publicznych

  • Ministerstwo Finansów (MF), jako partner Ministerstwa Cyfryzacji, realizuje wraz z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki projekt: „Otwarte dane plus”.
  • To kontynuacja i rozwinięcie działań realizowanych od czerwca 2017 r. w projekcie „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”.
  • Chodzi o to, aby danych publicznych było więcej, miały lepszą jakość i aby zwiększyć ich ponowne wykorzystywanie.

W ramach projektu „Otwarte dane plus” MF będzie realizować zadanie pod nazwą „Dobudowanie Programistycznego Interfejsu Aplikacji do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)”.

O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”,

  • okres realizacji projektu: I kwartał 2019 r. – IV kwartał 2021 r.,
  • wartość projektu: 32 425 837, 46 zł (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 27 441 986, 24 zł),
  • wartość projektu w części Partnera MF: 1 839 049,52 zł (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 556 387,61 zł).

Gov.pl

Podziel się:

Rząd przyjął proj
Amazon zapłaci prac
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn