MF na sesji Rady OECD

  • W dniach 22-23 maja 2019 r. w Paryżu przedstawiciele Ministerstwa Finansów (MF) uczestniczyli w dorocznej sesji ministerialnej Rady OECD (Ministerial Council Meeting – MCM).
  • Tematem przewodnim obrad były korzyści i wyzwania związane z transformacją cyfrową oraz jej rola w budowaniu zrównoważonego rozwoju.

MCM-2019 przewodniczyła Słowacja wspierana przez Kanadę i Koreę Płd. Sesję poprzedziło Forum OECD, które jest platformą dyskusyjną ekspertów, przedstawicieli polityki, biznesu, nauki i mediów z całego świata. Podczas spotkania zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego MF Filip Majdowski przedstawił polskie postulaty i koncepcje dotyczące opodatkowania gospodarki cyfrowej.

Podniesiona prognoza OECD dla Polski

Tradycyjnie, w przededniu sesji MCM-2019, OECD przedstawiła swoją okresową ocenę sytuacji gospodarczej na świecie – OECD Economic Outlook 2019. OECD podniosła prognozę wzrostu polskiego PKB o 0,2 p.p. w stosunku do prognozy jesiennej do 4,2 proc. w roku 2019 i 3,5 proc. w roku 2020. Prognozowane przez OECD dla Polski poziomy PKB są zdecydowanie powyżej średniej dla państw OECD, która wynosi 1,8 proc. W rezultacie podniesienia prognozy wzrostu, polski wzrost w 2019 r. będzie najwyższy ze wszystkich państw Organizacji.

***

OECD jest międzynarodową, organizacją gospodarczą, skupiającą wysoko rozwinięte państwa, które łączy akceptacja dla zasad demokracji i gospodarki rynkowej. Raz do roku odbywają się posiedzenia Rady OECD na szczeblu ministerialnym. Mają one na celu wyznaczanie krótko- i średnioterminowych zadań i priorytetów działania Organizacji, a także kształtowanie jej wizerunku.

Gov.pl

Znajdź nas:

Prezydent w USA odwi
Biedronka wyposaża
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn