Mea culpa, czyli przyznanie się do błędu

Ponad dwa lata temu złożyłem jednemu z czytelników obietnicę, że przyznam się do błędu, odszczekam swoje słowa i powiem, że to ja byłem w błędzie, o ile Brexit, będzie miał formę z umową.

Niniejszym stwierdzam, że ja, Bogdan Feręc, nie miałem racji, jestem człowiekiem małej wiary i byłem w błędzie, twierdząc, że Brexit, będzie miał twardą formę.

Niezależnie od tego twierdzę, że Borisowi Johnsonowi nie można ufać, co wiele razy podkreślam w swoich radiowych wypowiedziach, nie wierzę w jego zapewnienia i nie jestem przekonany, czy nie wykona on jakiejś wolty, która naruszać będzie postanowienia umowy handlowej.

Teraz nie będę już składał obietnic, bo to moje osobiste przekonania, ale opinia o premierze Johnsonie, powstała po obserwacji jego politycznych działań i zachowań.

Bogdan Feręc

Polska-IE: Udostępnij
Premier emanuje rado
Wysoki opór rządu
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian