Mateusz Benedyk: aby przezwyciężyć kryzys, musimy doprowadzić do systemowej deregulacji gospodarki

Dyrektor generalny Instytutu Misesa tłumaczy przyczyny występującej obecnie wysokiej inflacji. Wskazuje, że antykryzysowe działania rządu są nieskuteczne.

https://anchor.fm/radiownet/embed/episodes/Mateusz-Benedyk—ekonomista–dyrektor-generalny–Instytutu-Misesa–Popoudnie-Wnet–29-10-2021-r-e19g8so

Mateusz Benedyk prognozuje, że wysoka inflacja w Polsce utrzyma się co najmniej przez kilka miesięcy. Jak mówi, przyczyną tego stanu rzeczy są antykryzysowe działania rządu.

W zeszłym roku sektor bankowy wyprodukował o 1/3 pieniądza więcej, i teraz ten pieniądz się rozlewa.

Zdaniem eksperta konieczna jest radykalna zmiana polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Jak zauważa, programy pomocowe przyniosły słabszy efekt niż przewidywano.  Ekonomista postuluje wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej i ograniczenie wydatków państwa. Utrzymywanie niskich stóp procentowych określa mianem „aberracji”.

Musimy doprowadzić do systemowej deregulacji, by firmy nie musiały zmagać się z nadmierną biurokracją.

Gość „Popołudnia Wnet” zwraca uwagę, że nadmierne wydatki budżetowe pogarszają sytuację prywatnych przedsiębiorstw.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

A.W.K.

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Julia Wieniawa: Ceza
Warsaw-Paris ‘nucl