Mary Kay Inc. i Fundacja Mary Kay Ash deklarują dalsze zaangażowanie w zapobieganie i eliminację przemocy ze względu na płeć na świecie

Dołączenie do Koalicji Równości Pokoleń na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz odnowione partnerstwo z Funduszem powierniczym ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i organizacją CARE wpisują się w misję marki, jaką jest ochrona kobiet i dziewcząt na całym świecie.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, który zainauguruje kampanię „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, Mary Kay Inc. i Fundacja Mary Kay Ash odnowiły dzisiaj wspólne zobowiązanie do zapobiegania i eliminacji przemocy wobec kobiet, dołączając do Koalicji Równości Pokoleń na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Zobowiązanie to, które organizacje podjęły publicznie podczas ostatniego Forum Równości Pokoleń UN Women w Paryżu, jest kolejnym krokiem i przejawem działalności charytatywnej realizowanej przez znaną markę kosmetyczną na rzecz poprawy życia kobiet na całym świecie.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera multimedia. Pełna wersja komunikatu dostępna tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20211124005749/en/ 

Koalicja Równości Pokoleń na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, do której należą m.in. Fundusz powierniczy ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet (Fundusz powierniczy ONZ), to szeroko zakrojony, globalny ruch mobilizujący rządy, organizacje międzynarodowe, filantropów i sektor prywatny do realizowania transformacyjnego postępu w kierunku wykluczenia przemocy ze względu na płeć poprzez cztery konkretne działania:

  • tworzenie sprzyjającego środowiska politycznego, prawnego i zasobów,
  • zwiększanie skali programów prewencyjnych opartych na dowodach naukowych,
  • zwiększanie skali kompleksowych, łatwo dostępnych i wysokiej jakości usług dla osób, które doświadczyły przemocy.

Przyczynianie się do powstawania i wzmacnianie autonomicznych organizacji kierowanych przez dziewczęta i organizacji zajmujących się prawami kobiet w celu czerpania z ich doświadczenia.

Celem Koalicji Równości Pokoleń na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć jest m.in. doprowadzenie do tego, aby do 2026 r. o 550 milionów wzrosła liczba kobiet żyjących w krajach, w których obowiązuje polityka i przepisy zakazujące wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt ze względu na płeć. Podczas Forum UN Women zobowiązało się do zwiększenia wsparcia i finansowania dla organizacji zajmujących się prawami kobiet poprzez współpracę z organizacjami partnerskimi w celu zapewnienia co najmniej 100 mln dolarów w grantach, które zostaną przyznane w ramach Funduszu Powierniczego ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet w ciągu najbliższych pięciu lat.

„Przemoc ze względu na płeć jest problemem ogólnoświatowym ‒ powiedział Ryan Rogers, dyrektor ds. inwestycji w Mary Kay Inc. i wiceprezes zarządu Mary Kay Ash FoundationSM. – Oficjalne dane na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt są znacznie zaniżone ‒ szacuje się, że 1 na 3 kobiety i 1 na 4 nastolatki doświadczyły przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony swoich partnerów. Musimy zatem podjąć działania już teraz. Od 2000 r. Fundacja Mary Kay Ash przyznała ośrodkom dla ofiar przemocy domowej ponad 58 mln USD. Fakt, iż dołączamy do Koalicji Równości Pokoleń na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, umożliwi nam rozszerzenie zasięgu tej pomocy”.

„Od 1963 r. Mary Kay angażuje się w poprawę życia dziewcząt i kobiet na całym świecie ‒ podkreśliła Melinda Foster Sellers, dyrektor generalna Mary Kay Inc.- „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy dołączyć do instytucji rządowych, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych na całym świecie o podobnych aspiracjach, jeśli chodzi o zobowiązanie do zapobiegania i eliminacji przemocy ze względu na płeć. Osiągnięcie rzeczywistej równości sprawi, że świat, jaki znamy, ulegnie zmianie ‒ inwestowanie w kobiety jest największym dobrem, jakie możemy uczynić, aby wywołać znaczące zmiany”.

W zeszłym roku Mary Kay Inc. i Fundacja Mary Kay Ash połączyły siły z Funduszem Powierniczym ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i organizacją CARE ‒ dwoma podmiotami stojącymi na straży praw kobiet ‒ w celu kontynuowania ich misji budowania świata bez jakichkolwiek przejawów przemocy wobec kobiet.

Od 1996 r. Fundusz Powierniczy ONZ wsparł 609 organizacji działających w 140 krajach i regionach łączną kwotą 198 mln USD, inwestując w innowacyjne i oparte na dowodach rozwiązania proponowane przez społeczeństwo obywatelskie oraz projekty na rzecz poprawy jakości życia na szczeblu krajowym i lokalnym. Poprzez swoje partnerstwo z Funduszem Powierniczym ONZ Mary Kay przyczyniła się w 2021 r. do sfinansowania projektów na rzecz poprawy jakości życia mających na celu ochronę kobiet i dziewcząt w 68 krajach i regionach świata.

W 2021 roku Fundusz Powierniczy ONZ obchodzi 25. rocznicę rozpoczęcia przyznawania dotacji, wsparcia i zaangażowania we wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i organizacji zajmujących się prawami kobiet. Z okazji rocznicy fundusz zaprasza wszystkich do podjęcia działań i przyłączenia się do sprawy poprzez wyzwanie crowdfundingowe #Give25forUNTF25, aby zapewnić społeczeństwu obywatelskiemu i organizacjom praw kobiet zasoby w postaci długoterminowego i elastycznego finansowania.

„Fundusz powierniczy ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet, Mary Kay Inc. oraz Fundacja Mary Kay Ash połączyły siły, aby zrealizować Cel 5 Zrównoważonego Rozwoju i położyć kres przemocy wobec kobiet poprzez zapewnienie długoterminowego i elastycznego finansowania dla organizacji praw kobiet na całym świecie, które jako pierwsze reagują na potrzeby kobiet i dziewcząt, doświadczających przemocy. – powiedziała Vesna Jaric, urzędniczka Funduszu powierniczego ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet. – Świat nadal doświadcza licznych i nawarstwiających się kryzysów związanych z rosnącymi wskaźnikami przemocy wobec kobiet zagrażających osiągnięciom w zakresie praw kobiet, partnerstwa publiczno-prywatne. Dodatkowo zyskały na znaczeniu, aby umożliwić trwałe rezultaty z korzyścią dla kobiet i dziewcząt na całym świecie”

Założona w 1945 roku CARE jest międzynarodową organizacją humanitarną działającą na całym świecie na rzecz ratowania życia, walki z ubóstwem, sprawiedliwości społecznej i walki o dobro kobiet i dziewcząt. Zostały one postawione w centrum zainteresowania CARE, ponieważ dowody pokazują, że zajęcie się nierównością płci jest kluczem do skutecznego reagowania na kryzysy, przezwyciężania ubóstwa i zapewnienia wszystkim ludziom godnego i bezpiecznego życia. W 2020 roku Mary Kay nawiązała globalną współpracę z CARE, aby wesprzeć realizowaną przez organizację kampanię reagowania kryzysowego i jej zaangażowanie w zwalczanie przemocy ze względu na płeć wszędzie, w tym w miejscach świadczenia pomocy humanitarnej.

„Kobiety i dziewczęta nie mogą osiągnąć równouprawnienia, gdy przemoc i molestowanie seksualne codziennie zagrażają ich bezpieczeństwu.” – podkreśliła Michelle Nunn, prezes i dyrektor generalna CARE.- Na całym świecie przypadki przemocy ze względu na płeć znacznie wzrosły podczas pandemii COVID-19. W niektórych krajach liczba połączeń z telefonami zaufania wzrosła pięciokrotnie, a kobiety zostały zamknięte ze swoimi oprawcami”. Mary Kay Inc. i Fundacja Mary Kay Ash współpracują z CARE, aby ograniczyć ryzyko przemocy ze względu na płeć i zapewnić kompleksową opiekę osobom, które jej doświadczyły. Podczas „16 dni aAkcji” prosimy społeczeństwo, aby przyłączyło się do nas w odpowiedzi na wezwanie i opowiedziało się za zmianami strukturalnymi i społecznymi, aby położyć kres przemocy wobec kobiet na całym świecie”.

Mary Kay Inc. i Fundacja Mary Kay Ash dołączają do obrońców praw kobiet, świętując 25. rocznicę powstania Funduszu Powierniczego ONZ na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet oraz 75. rocznicę powstania organizacji CARE.

Globalny temat przewodni ustalony przez Kampanię UNiTE Sekretarza Generalnego ONZ, na tegoroczne „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, które potrwają od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku, brzmi: „Orange the World: Połóżmy kres przemocy wobec kobiet już teraz”.

Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit. Ponad 58 lat temu założyła firmę kosmetyczną, aby zrealizować trzy cele: przygotować atrakcyjną ofertę dla kobiet, tworzyć olśniewające produkty oraz uczynić świat lepszym. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy USD, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Firma Mary Kay prowadzi badania naukowe, które pozwalają na tworzenie nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, zapachów i suplementów diety. Spółka Mary Kay z zaangażowaniem działa na rzecz umocnienia pozycji kobiet i ich rodzin poprzez współpracę z organizacjami z całego świata, skupiając się na badaniach nad nowotworami, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Wizja Mary Kay Ash jest nadal żywa dzięki niezwykłym produktom firmy. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.marykay.com/.

Fundacja Mary Kay Ash FoundationSM

Fundacja Mary Kay Ash FoundationSM, której przyświeca cel ubogacania życia kobiet na całym świecie obrany niegdyś przez Mary Kay Ash, zajmuje się zbieraniem i przyznawaniem środków na finansowanie przełomowych badań nad rakiem dążących do znalezienia leku na nowotwory występujące u kobiet. Fundacja walczy również z przemocą domową wobec kobiet. Od 1996 r. Mary Kay Ash FoundationSM przekazała ponad 80 mln USD organizacjom działającym w tych dwóch obszarach. Ponadto fundacja wspiera inicjatywy polegające na szerzeniu wiedzy i docieraniu do społeczności lokalnych oraz popiera działania ustawodawcze na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. Razem możemy sprawić, że kobietom będzie żyło się lepiej. Aby dowiedzieć się, jak wziąć udział w działaniach edukacyjnych, wspieraniu inicjatyw, wolontariacie, albo przekazać środki oraz aby dołączyć do działań, które ratują życie oraz wspierają i upodmiotawiają kobiety, należy odwiedzić stronę https://marykayashfoundation.org/ lub śledzić nasze profile na Facebooku i Instagramie albo Twitterze.

Fundusz powierniczy ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet

Fundusz powierniczy ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet (Fundusz powierniczy ONZ), zarządzany przez UN Women w imieniu ONZ, jest jedynym globalnym programem przyznawania dotacji, którego głównym celem jest zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W ciągu 25 lat swojego istnienia fundusz udzielił wsparcia 609 organizacjom, inwestując w innowacyjne i oparte na dowodach rozwiązania proponowane przez społeczeństwo obywatelskie oraz projekty zmieniające życie. Finansowane projekty koncentrują się na zapobieganiu przemocy, wdrażaniu przepisów mających na celu zwalczanie i eliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz poprawie dostępu do podstawowych usług dla osób, które tej przemocy doświadczyły. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę https://untf.unwomen.org/en lub śledzić profile na FacebookuInstagramie albo Twitterze.

CARE

Organizacja CARE, która rozpoczęła działalność w 1945 r. od utworzenia CARE Package®, jest czołową organizacją humanitarną walczącą z ubóstwem na świecie. CARE ma ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w zapewnianiu pomocy w sytuacjach kryzysowych. Działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych koncentrują się na potrzebach najbardziej zagrożonych populacji, zwłaszcza dziewcząt i kobiet. W zeszłym roku CARE podejmowała działania w 100 krajach i dotarła do blisko 70 milionów ludzi na całym świecie. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.care.org/.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211124005749/en/ 

Źródło: Mary Kay Inc.

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Fianna Fáil sypie s
PE chce zwiększenia
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська