Ludzie będą przymierać z głodu?

To może wynikać z opinii, jaką podzielił się z mieszkańcami Irlandii Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych.

Wg prognoz think tanku zaistnieje potrzeba wprowadzenia wielu ukierunkowanych środków pomocowych, aby wspierać gospodarkę, ale też mieszkańców Irlandii, przynajmniej w chwili, gdy prognozy ekonomicznie zaczną się sprawdzać. Przewidywania mówią, że już niebawem, bo jeszcze w tym roku, możemy mieć do czynienia z inflacją, jaka w kraju nie była obserwowana od 40 lat. To z kolei oznacza, że będzie bardzo drogo, a nawet możemy mieć duże problemy z zaopatrzeniem, co dodatkowo wpływać będzie na jakość życia na wyspie.

Rosnące koszty związane są bezpośrednio z sytuacją geopolityczną w Europie, więc wojną na Ukrainie, ale też z decyzjami o sankcjach gospodarczych i zmianami w zaopatrzeniu w nośniki energii. Już teraz mówi się o uniezależnieniu od dostaw węglowodorów z Rosji, a co ważne, nawet przed przewidywanym wcześniej terminem, czyli przed zakończeniem transformacji energetycznej. Taka sytuacja wpływać będzie na światowy rynek kopalin, gdyż z rynku usunięty zostanie potężny gracz.

Problem, jaki ujawnić ma się jeszcze w tym roku, będzie spędzał sen z powiek wszystkim, bo zarówno zwykłym zjadaczom chleba, jak i wszystkim tym, którzy będą zmuszeni działać, aby sytuacji zaradzić. Dużo zależeć będzie więc od rządu, który swoje decyzje będzie musiał podejmować w warunkach trudnych gospodarczo, a jednocześnie wydawać takie postanowienia, by skierowane zostały w rejony, jakie mogą dawać impuls do rozwoju państwa.

Co jest trochę sprzeczne z ogólną opinią o możliwych perturbacjach w zakresie inflacji, bo staje w kontrze do prawideł ekonomii, PKB kraju w tym roku wzrosnąć może nawet o ponad 6 procent, jednak ów wzrost, pochłonięty będzie przez rosnące ceny węglowodorów, ale też problemy w łańcuchach dostaw, co przełoży się na ceny konsumpcyjne. Wydaje się też, że inflacja będzie rosnąć w raczej szybkim tempie, a obecne oceny mówią o prawie 8,5 proc. w skali roku, jednak to optymistyczny scenariusz. Trochę lepiej wg Instytutu Badań Społecznych i Ekonomicznych ma być w roku przyszłym, gdyż inflacja ma zacząć spadać.

Nie jest jeszcze jasne, jak zaznacza ERSI, w jaki sposób zachowywać się będzie rynek zatrudnienia, ale z prognoz wynika, iż bez pracy w tym roku pozostawać ma 6,3% osób zdolnych do jej wykonywania, a szybszy spadek stopy bezrobocia może mieć miejsce w roku przyszłym, kiedy zbliży się do poziomu zerowego, czyli ok. 4,5%.

Zagrożenia płynące z wywołanej przez Rosję wojny, będą jednak istotnie odbijać się na irlandzkiej gospodarce, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na finanse kraju, a i wpływać będzie mocno na portfele mieszkańców Irlandii, którzy zmagać się będą z szalejącą inflacją. Może też dojść do sytuacji, że inflacja krótkoterminowa, więc np. miesięczna, wzrastać będzie skokowo o kilkanaście procent, by następnie spaść w równie szybkim tempie.

Należy się także spodziewać wyhamowania tempa wzrostu gospodarczego w Irlandii, głównie poprzez rosyjską inwazję na Ukrainę, ale i być przygotowanym na pogarszające się perspektywy gospodarcze z licznymi przeciwnościami, jakie ujawniać będzie w tym roku globalna gospodarka i geopolityka.

*

Prognozy ESRI uważam, co mówiłem już kilka dni temu, za bardzo optymistyczne i moim zdaniem inflacja będzie znacznie wyższa, a problemy głębsze, niż to przedstawia Instytut.

Bogdan Feręc

Źr: ESRI

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Polish Radio cuts ti
Wysokie temperatury
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська