Lombard wzywa przedstawicieli branży ubezpieczeniowej do stawienia się przed komisją Oireachtas

Senator Fine Gael wezwał przedstawicieli branży ubezpieczeniowej do wystąpienia przed Komisją Finansową Oireachtas w celu wyjaśnienia, dlaczego osoby ubiegające się o ubezpieczenie na życie są pytane, czy mają Covid-19?

Senator Tim Lombard powiedział, że uwzględnienie pytania jest nieproporcjonalne, gdy inne choroby układu oddechowego lub wirusy nie są sprawdzane na tych samych formularzach.

Senator Lombard stwierdził:

– Branża ubezpieczeniowa w przeszłości podnosiła składki dla własnego zysku, a podczas obecnego kryzysu zdrowotnego firmy ubezpieczające na życie, pytają wnioskodawców o ich historię Covid. Uważam, że uwzględnienie tego pytania jest nieproporcjonalne w porównaniu z innymi chorobami układu oddechowego lub wirusami, które nie są sprawdzane na tych samych formularzach. Dodatkowa opłata jest całkowicie nieuzasadniona w obecnym czasie, kiedy dopiero możemy dowiedzieć się więcej o długoterminowych skutkach Covid-19. Jest to również szczególnie trudne dla pracowników pierwszej linii, którzy odegrali kluczową rolę w zmniejszeniu ryzyka dla reszty populacji, narażając się na większe ryzyko. Napisałem do Komisji Finansowej Oireachtas z prośbą o przybycie przedstawicieli branży ubezpieczeń na życie, w celu wyjaśnienia powodów ewentualnej opłaty Covid.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Minister O'Brien prz
Obywatele Irlandii p
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian