List Dożynkowy do Rolników

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy i Mieszkańcy Wsi!

Dziękuję za Państwa trud, wysiłek, pracę i zapał, bo ich owoców doświadczamy wszyscy w Polsce. Szczególnie dziękuję za plony zebrane w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich roku 2020, naznaczonym pandemią i wywołanym przez nią dramatycznym, ogólnoświatowym kryzysem. To dzięki Państwa poświęceniu w Polsce ani przez chwilę nie zabrakło chleba. Zdrowa i świeża polska żywność była i jest dostępna wszędzie, w każdym zakątku naszej Ojczyzny. Dziękujemy za to szczególnie w dniu dożynek, chociaż jesteśmy wdzięczni za tę pracę i dumni z polskiej wsi każdego dnia. 

Rząd Zjednoczonej Prawicy szanuje i wspiera polskich rolników. Staramy się, aby żadna przeszkoda, którą rolnicy napotykają na swojej drodze, taka jak susza, powódź czy pandemia, nie była na tyle silna, aby Państwa praca stanęła w miejscu. Temu służą wszystkie działania pomocowe, które mają na celu nie tylko realne, materialne wsparcie, ale też przynoszą poczucie, że nie jesteście Państwo sami w potrzebie. 

Jesteśmy dumni, że polska wieś i polscy rolnicy obdarzają nas zaufaniem. Jesteśmy przy tym świadomi naszych zobowiązań. W ostatnim okresie wielkim wyzwaniem stała się walka o polskich rolników w Unii Europejskiej, walka prowadzona z sukcesem przez rząd Zjednoczonej Prawicy, a wspierana przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. W negocjacjach dotyczących budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 uzyskaliśmy dla polskich rolników fundusze wynoszące ponad 32 miliardy euro, największe środki ze wszystkich dotychczasowych budżetów od początku polskiego członkostwa w Unii.

Świadomi wyzwań i potrzeb naszych rolników, kierujemy dodatkowe wsparcie dla wsi i rolnictwa nie tylko ze Wspólnej Polityki Rolnej, ale także z innych unijnych funduszy, tak aby ich suma była równa rosnącym potrzebom.

Dodatkowe środki, które w lipcu z sukcesem wynegocjowaliśmy na szczycie Rady Europejskiej, przeznaczymy zwłaszcza na rozwój lokalnego przetwórstwa i lokalnych rynków rolnych, tak aby rolnicy, zwłaszcza z gospodarstw rodzinnych, mogli blisko i korzystnie sprzedawać swoje wyroby. Zyskają na tym nie tylko rolnicy, ale również polskie rodziny, które otrzymają lokalną, świeżą i zdrową żywność od lokalnych producentów. 

Dodatkowe środki przeznaczymy również na poprawę warunków życia na wsi, na wiejskie drogi lokalne, na zaopatrzenie w wodę, na małą retencję czy kanalizację wsi. To będą nakłady znacznie większe niż dotychczas. Zapewnimy ponadto sprawiedliwy podział wszystkich funduszy unijnych – ponad 750 miliardów złotych na najbliższe 7 lat. Środki jakie otrzymała Polska powinny uwzględniać fakt, że na obszarach wiejskich zamieszkuje ponad 40 procent mieszkańców Polski i rozdział funduszy musi sprawiedliwie uwzględniać te proporcje we wszystkich unijnych inwestycjach.

Nie ulega wątpliwości, że rolnicy zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe, tak więc obowiązkiem państwa jest zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo prawne. Papież z Polski, święty Jan Paweł II mówił w 1983 roku w Niepokalanowie: „Rodzi ta ziemia <<cierń i oset>>, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności”. Te słowa są dla rządu drogowskazem. Tym słowom będę jako Premier wierny. Godność i szacunek należy się polskim rolnikom od każdego, kto kocha Ojczyznę i kto Polskę ma w sercu. 

Premier Mateusz Morawiecki

Polska-IE: Udostępnij
OSZUSTWO ,,NIEDOSKON
Związkowcy z Castor