List do rodziców. Autor dr Ronan Glynn

Pełniący obowiązki dyrektora medycznego w Departamencie Zdrowia doktor Ronan Glynn zwrócił się w liście otwartym do rodziców i nauczycieli.

Szkoły w Irlandii zaczęły się powoli otwierać już w ubiegłym tygodniu, ale dzisiaj wszystkiej już tętnić będą życiem, a jak powiedział dr Ronan Glynn, rodzice i nauczyciele „są pełni obaw”. Opiekunowie obawiają się o zdrowie swoich pociech, możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a nauczyciele, czy będą w stanie podjąć się nowych zadań, jakie postawiły przed nimi władze medyczne. Nauczyciele boją się też zakażeń i epidemii w szkołach, a i ryzyka przeniesienia wirusa do swoich domów.

Naczelny lekarz kraju dr Glynn, o ile mówi o ryzyku, to zwraca się do rodziców i nauczycieli w raczej uspokajającym tonie i zaznacza, że ryzyko transmisji koronawirusa wśród dzieci, jest niskie. Dr Glynn przyznał jednak, że kluczową rolę w ograniczeniu ilości zakażeń, odgrywać będą rodzice, opiekunowie i kadra nauczycielska, a do tych zwrócił się następującymi słowami:

Do rodziców i opiekunów dzieci w wieku szkolnym w Irlandii,

Jestem bardzo świadomy, że wielu z was martwi się ponownym otwarciem szkół i związanym z tym ryzykiem Covid-19 dla waszych dzieci. Ta obawa jest naturalna i należy się jej w pełni spodziewać po okresie sześciu miesięcy, w którym wszyscy musieliśmy dostosować się do wyzwań stawianych przez Covid-19. Decyzja o ponownym otwarciu szkół nie została podjęta lekko i została oparta na wytycznych opracowanych przez organy międzynarodowe, w tym Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC); dowodach naukowych dotyczących ryzyka zakażenia COVID-19 u dzieci i personelu szkolnego; doświadczeniach innych krajów, które nie zamknęły lub ponownie otworzyły swoje szkoły; naszych własnych doświadczeniach z ponownego otwarcia placówek opieki nad dziećmi i obozów letnich od czerwca oraz oparte zostały o dowody dotyczące znaczenia szkoły dla ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci. Międzynarodowe dowody pokazują, że przenoszenie Covid-19 z dziecka na dziecko i z dziecka na dorosłego w szkołach jest rzadkością. Ponadto nasze dotychczasowe doświadczenia w Irlandii, a nawet doniesienia międzynarodowe, pokazują, że u przeważającej większości dzieci, u których zdiagnozowano Covid-19, ich objawy będą łagodne. Nie można przecenić znaczenia szkół dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci, a ryzyko Covid-19 zostało starannie wyważone w stosunku do bardzo rzeczywistych szkód, jakie może spowodować długotrwałe zamykanie szkół. Szkoły odgrywają fundamentalną rolę w życiu społecznym dzieci, są tam, gdzie dzieci się kształcą, zawierają przyjaźnie, dzielą zainteresowania, uczą się umiejętności społecznych, takich jak wiara w siebie i empatię, oraz uczestniczą w zajęciach sportowych i kulturalnych. Oczywiście, w miarę jak nadal poruszamy się po tej pandemii, nie ma opcji zerowego ryzyka ponownego otwarcia szkół, a nawet innego środowiska. Celem jest zatem ponowne ich otwarcie w możliwie jak najbezpieczniejszy sposób poprzez zapewnienie, w stosownych przypadkach, wprowadzenia wszystkich odpowiednich środków zdrowia publicznego, takich jak fizyczna odległość, mycie rąk i higiena dróg oddechowych. Szkoły są sercem naszych społeczności i najlepszym sposobem ich ochrony jest utrzymywanie niskiego poziomu Covid-19 w społeczności. Jako rodzice i opiekunowie możecie odegrać w tym kluczową rolę, zarówno poprzez własne działania, jak i wpływ, jaki wywieracie na rodzinę i przyjaciół. Jeśli wszyscy będziemy nadal wprowadzać drobne zmiany w sposobie życia, możemy – razem – pozbawić tego wirusa możliwości jego przenoszenia. Chociaż możesz posłać swoje dziecko do szkoły lub placówki opiekuńczej, jeśli ma tylko katar lub kicha, jeśli masz jakiekolwiek obawy, że Twoje dziecko ma objawy Covid-19 – gorączka, kaszel, duszność, utrata smaku lub zapachu – trzymaj je w domu do czasu rozmowy telefonicznej z lekarzem. Dużo więcej informacji dostępnych jest na  gov.ie/backtoschool  i  hse.ie.  W nadchodzących dniach i tygodniach wystąpią przypadki Covid-19 wśród dzieci, tak jak miało to miejsce podczas całej tej pandemii. Ale kiedy tak się stanie, nasze zespoły zdrowia publicznego w HSE będą reagować i ściśle współpracować z zaangażowaną szkołą oraz zapewnią podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony innych uczniów i personelu szkoły. Na koniec chcę skorzystać z okazji, aby podziękować za wszystko, co zrobiłeś, aby Twoja rodzina i nasze społeczności były bezpieczne w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. Chcę również podziękować wszystkim nauczycielom, dyrektorom i personelowi szkolnemu, którzy tak ciężko pracowali, aby zapewnić, że nasze szkoły są gotowe do ponownego otwarcia – to tylko kolejny przykład niesamowitej solidarności, która określiła sposób, w jaki ludzie w całym kraju spotykają się, aby odegrać swoją rolę w przeprowadzeniu nas przez tę pandemię. 

Dr Ronan Glynn – pełniący obowiązki dyrektora medycznego Departamentu Zdrowia

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Helath

Polska-IE: Udostępnij
Właściciele hoteli
Enda Kenny zostanie
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian