Liczby mówią Powstanie Styczniowe

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

1.000 Powstańców Styczniowych zostało straconych, kilkadziesiąt tysięcy poległo w walkach.

1.200 bitew i potyczek stoczono w czasie Powstania Styczniowego.

1.600 majątków ziemskich osób powiązanych z Powstańcami Styczniowymi skonfiskowano i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.

10.000 Powstańców Styczniowych wyemigrowało.

10.000 szlachty polskiej zginęło, na samej Litwie, na ogólną liczbę 40.000.

38.000 Powstańców Styczniowych skazano na katorgę (ciężkie przymusowe roboty, połączone z zesłaniem na odległe tereny Cesarstwa Rosyjskiego) lub zesłanie na Syberię.

200.000 osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w mniejszym stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa brało udział w Powstaniu Styczniowym po polskiej stronie.

Pieśń powstańców 1863 roku

Gdy trąbki bojowej rozlegną się surmy

I wokół rozebrzmi już broń

W tę ciemną noc czarną, a nawet pochmurną

Ułani znów siądą na koń.

Hej, hej, hej, hej!

Hej, hej, hej, hej!

Hej, hej, hej, hej!

Ułani znów siądą na koń.

Towarzysz popręgi przyciągnie o krzynę,

Przyjaźnie uściśnie ci dłoń,

Skinieniem pożegnasz kochaną dziewczynę,

Roztańczy się pod tobą koń.

Hej, hej…

I razem w ordynku pójdziem do ataku

Za Polskę i honor się bić,

Bo taka natura jest w każdym Polaku:

Bez wolności trudno mu żyć.

Hej, hej

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Po wygaśnięciu mec
Verhofstadt: Unia Eu

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>