Lekcja gotowania zakończona dochodzeniem

Irlandzkie władze więzienne są zdania, że osadzonych należy resocjalizować, pokazywać im sposoby na życie, które nie będzie prowadzić ich na drogę występku, a jednym ze sposobów mało być gotowanie.

Jak wymyślili, tak uczynili, więc przygotowano projekt, w którym więźniowie, uczyć się będą sztuki kulinarnej. Uznano też, że jajko, osadzeni umieją ugotować, co doprowadziło do decyzji, iż lekcje należy rozpocząć od wyższego poziomu, czyli dać możliwość zapoznania się ze specjałami kuchni wysokich lotów.

To z kolei doprowadziło do zakupu produktów, których używają kucharze w trzygwiazdkowych restauracjach, czyli m.in. steków filetowanych wołowych, szynki prosciutto i dobrej jakości czekolady. Taki zakup byłoby jeszcze do przełknięcia, ale na zakupy wydano 9302 €, co skupiło na tymże wydatku uwagę organu nadzorującego gospodarowanie pieniędzmi w więzieniach.

Już wstępny raport wskazuje, że wydatek był raczej zbędny, a i ponad miarę, czego konsekwencją jest, wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

Ocena zakupu wysokiej jakości produktów luksusowych mówi, że zakup ten, niezgodny jest z polityką wydatkową Służby Więziennej w Irlandii, a na dodatek, nie można ustalić ponad wszelką wątpliwość, jakie działania miały miejsce, by spożytkować zakupione towary luksusowe, ani nie można ustalić, czy „odbyły się oficjalne zajęcia”.

W 2019 roku na wykarmienie całej populacji więźniów Skarb Państwa wydał 8,2 mln €, więc wydatek ponad 9000 € i to na towary luksusowe, które właściwie nie trafiły do więziennego wspólnego kotła, wydaje się niepotrzebnym, więc można uznać go za niegospodarność. W raporcie dotyczącym wydatków Irlandzkiej Służby Więziennej czytamy, że dzienna stawka żywieniowa na osobę osadzoną wynosi od 4,54 € do 7,27 €, w zależności od więzienia.

Co w tej sprawie ważne, aby zakupić produkty, które nie znajdują się na oficjalnej liście towarów, jakie mogą kupować więzienia, należy uzyskać zgodę organu nadzorczego, ale muszą być też zgodne z zapotrzebowaniem, jakie składa więzienna kuchnia. Zamówione utensylia, powinny zostać następnie poddane ocenie przydatności przez więziennego specjalistę ds. żywienia i księgowego, a wydaje się, że w menu żadnego więzienia na świecie, nie znajdzie się polędwicy wołowej, udźca jagnięcego bez kości, szynki prosciutto i czekolady cateringowej – wysokiej jakości.

Wymieniona wcześniej kwota, wydana była na zakup wymienionych towarów w latach 2018 i 2019.

W informacji nie podaje się nazwy placówki, która chciała mieć najlepszą kuchnię na świecie, a i być zakładem penitencjarnym, który kształci kuchmistrzów klasy de-lux.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Fianna podzielona, j
Kryzys mieszkaniowy
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian