Laburzyści chcą wyższego podatku korporacyjnego

W tym tygodniu zaapelowałem do ministra finansów o pełne zaakceptowanie przez Irlandię planów OECD dotyczących reformy opodatkowania zysków wielkich, odnoszących sukcesy międzynarodowych korporacji.Wniosek Partii Pracy do procesu konsultacji Departamentu Finansów można znaleźć tutaj

Zrobiliśmy to wielkie wezwanie z trzech powodów.

1. W miarę jak pracujemy nad odbudową bardziej sprawiedliwą, ci, którzy mają najwięcej, powinni zostać poproszeni o większy wkład w krajową i globalną odbudowę.

2. Odmowa zawarcia globalnego porozumienia w sprawie nowej minimalnej efektywnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych spowodowała utratę reputacji Irlandii i kosztowała nas sojuszników.

3. Mocno wierzymy w zasady globalnej solidarności oraz sprawiedliwości i uczciwości podatkowej.
To nasz kolega Ruairi Quinn odpowiedzialny był za wprowadzenie 12,5% stawki podatku od osób prawnych ogłoszonej prawie 25 lat temu. Podatek służył nam dobrze, w ważnym momencie naszego rozwoju gospodarczego i przemysłowego.

Rzeczy się zmieniają, a kiedy to się dzieje, nasza polityka musi dostosowywać się do czasu. Irlandię nazwano „klimatyzatorem”. Teraz również zaliczamy się do kategorii maruderów podatkowych.

W dużej mierze dzięki ciężkiej pracy, umiejętnościom i produktywności naszych pracowników Irlandia jest obecnie pod każdym względem bogatą, rozwiniętą i wyrafinowaną gospodarką i krajem.

Wraz z reformą globalnego systemu podatku dochodowego od osób prawnych możemy, jeśli w nadchodzących latach rząd podejmie właściwe decyzje dotyczące inwestycji w edukację, umiejętności, innowacje, mieszkalnictwo, publiczną opiekę nad dziećmi, działania na rzecz klimatu i infrastrukturę, nadal będziemy utrzymywać i zdobywać znaczące bezpośrednie inwestycje zagraniczne .

BIZ i miejsca pracy o wysokiej wartości, jakie przynoszą, są dla nas ważne, a inwestycje będą się rozwijać dzięki licznym zaletom Irlandii.

Powinno się też wyciągnąć wnioski. Nasza nadmierna zależność od wpływów podatkowych z niewielkiej garstki firm BIZ i niebezpieczne zaburzenia równowagi w naszej gospodarce powinny skłonić nas do świeżego i twórczego spojrzenia na to, jak możemy lepiej wspierać nasz słabo rozwinięty rodzimy sektor przedsiębiorstw w celu wprowadzania innowacji, zwiększania skali, stać się bardziej zorientowanym na eksport i bogatym w miejsca pracy oraz wejść na świat z Irlandii.

Krótko mówiąc, potrzebujemy nowej krajowej strategii przemysłowej, która jest adekwatna do celu, nasycona wizją i prawdziwymi ambicjami dla irlandzkich pracowników, przedsiębiorców i naukowców.
Dni nieustannego wyścigu, w sprawie podatków biznesowych, zbliżają się do końca, niezależnie od tego, czy Fine Gael i Fianna Fail tego chcą, czy nie.

Napis jest na ścianie. Rząd powinien posłuchać naszej rady i postępować właściwie z Irlandią i resztą świata.

Wniosek Partii Pracy do procesu konsultacji Departamentu Finansów można znaleźć tutaj

Pozdrawiam serdecznie, Ged.

Ged Nash TD
Rzecznik Partii Pracy ds. Finansów, Wydatków Publicznych i Reform

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Do zgarnięcia 18 mi
Ilość bezdomnych r

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>