Kwarantanna lotów do końca lata?

W nowym rządzie pokutuje przekonanie, że nie powinno się zdjąć tego lata jednego z najbardziej obecnie kontrowersyjnych ograniczeń, więc 14-dniowej kwarantanny po przylocie na wyspę.

To właśnie legło u podstaw decyzji o opóźnieniu publikacji „mapy drogowej” podróży, a chodzi tu o tzw. mosty powietrzne, które miałyby ułatwić podróżowanie do krajów, gdzie ilość zachorowań na koronawirusa jest niska lub żadna. Rząd prezentuje jednak stanowisko, iż nawet w państwach o niskim stopniu ujawnianych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 istnieje ryzyko zarażenia, czyli również ponownego pojawienia się dużej ilości chorych w Irlandii.

Coraz częściej w gabinetach Leinster House słychać obecnie opinie, że dwutygodniowa kwarantanna może być konieczna ze względów epidemiologicznych, a to może oznaczać, że przynajmniej do końca lata, kwarantanna dla osób przybywających do Irlandii, będzie utrzymana.

Gabinet broni się jeszcze przed głosami, iż to on jest reżyserem takiego scenariusza, gdyż twierdzi, że decyzja wynikać będzie z porad, jakie przedstawi Krajowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego, ale to tylko część prawdy, albowiem wielu ministrów tego rządu jest przekonanych, co daje wyraz w prywatnych opiniach, że kwarantanna dla podróżnych, powinna obowiązywać jeszcze przez kilka miesięcy.

Chyba można powiedzieć, że taki sam pogląd prezentuje pełniący obowiązku naczelnego lekarza kraju dr Ronan Glynn, który powiedział o najniższej irlandzkiej zachorowalności na koronawirusa w Europie, co łączy się ze wprowadzonymi wcześniej ograniczeniami, a i utrzymaniem dwutygodniowej kwarantanny dla podróżnych. Dr Glynn jest też zdania, że o ile pojawi się „zielona lista” państw, do których będzie można latać bez zachowania rygoru izolacji po powrocie, to również to spowodować może wzrost zachorowań, bo na liście mają znaleźć się państwa, z niską ilością zakażeń SARS-CoV-2.

Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, i tak może być również w tym przypadku, ponieważ rzecznik rządu Micheála Martina poinformował, iż kwestia publikacji „zielonej listy”, ale i inne zagadnienia związane z podróżami zagranicznymi, omawiane będą na poniedziałkowym posiedzeniu gabinetu.

*

Nawiasem mówiąc, to dlaczego tylko do końca lata? W okresie jesiennym, rośnie przecież ilość zachorowań, co może sugerować, że dwutygodniowa przylotowa kwarantanna, obowiązywać powinna do końca roku, a nawet do końca zimy, bo sezon grypowy kończy się w marcu. 14-dniową kwarantannę można też przeciągnąć na kolejne lato, bo przecież irlandzcy rezydenci mogą chcieć latać w przyszłym roku na urlopy, więc znowu przywloką wirusa na wyspę. I tak w koło Macieju…

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
Gabinet zajmie się