Kto pierwszy otrzyma szczepionkę?

Świat nauki prowadzi intensywne prace nad wynalezieniem szczepionki na koronawirusa, który dezorganizuje życie na naszym globie, a już pojawiają się głosy, że do poprawy sytuacji nie dojdzie zbyt szybko.

Wynalezienie szczepionki to jedna z ważnych kwestii, powiedział irlandzki naukowiec, który na Uniwersytecie w Oxfordzie prowadzi badania nad wynalezieniem szczepionki, ale jej dostępność, to całkiem coś innego. Dyrektor Instytutu Jennera na Uniwersytecie w Oksfordzie profesor Adrian Hill uważa, iż na początku, trzeba będzie wybierać, kto pierwszy otrzyma szczepionkę, bo popyt, przewyższać będzie i to znacznie, podaż.

Większość mieszkańców ziemi, nie dostanie szczepionki przez długi czas po jej wynalezieniu i zatwierdzeniu do użycia, a chodzi tutaj o możliwości produkcyjne, więc to wpływać będzie na jej dostępność. Profesor Adrian Hill jest zdania, że trzeba będzie wtedy stanąć przed trudnymi wyborami, kto lub jaka grupa pierwsza, otrzymać może szczepionkę, która zabezpieczy przed Covid-19.

Obecnie zespół prowadzony przez profesora Adriana Hilla, jest chyba najbliżej uzyskania skutecznego zabezpieczenia przed wirusem SARS-CoV-2, jednak sam szef zespołu mówi, że jej produkcja, zajmuje dużo czasu. Profesor Hill podkreślił również, że już teraz jest bardzo duże zapotrzebowanie na szczepionkę, więc rozpoczęła się dyskusja, kto otrzymywać będzie ją pierwszy? Dyrektor Instytutu Jennera zastanawia się też, kiedy podaż szczepionki, dorówna popytowi, ale nie spodziewa się, że będzie to w okresie jednego roku od rozpoczęcia jej produkcji.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij...
Caspian Hope – Wri
Czy powstanie irland
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish