Ksiądz ukarany mandatem 500 €

Proboszcz z Mullahoran i Loughduff ojciec P. J. Hughes od dawna znany jest irlandzkiej policji, iż wyłamuje się spod zasad kwarantanny, a ostatnio doczekał się grzywny w wysokości 500 €.

Ksiądz, co jest obecnie zabronione, odprawił Mszę Świętą w obecności kilkunastu parafian, co zostało zgłoszone Gardzie. Policjanci, którzy przybyli do kościoła w hrabstwie Cavan, potwierdzili doniesienia mieszkańców i stwierdzili, iż w kościele, odbywa się nabożeństwo z udziałem osób. To stało się podstawą do nałożenia mandatu, a jako powód wpisano, gromadzenie się osób na nabożeństwie, co w okresie piątego poziomu ograniczeń jest zakazane.

W swoim cotygodniowym wystąpieniu do wiernych proboszcz Hughes twierdził, że odrzuca zalecenia rządu w sprawie ograniczeń i zakazu zgromadzeń w kościołach, bo nie można odrzucać, nawet teraz, Boga, jego nauk i odbierać ludziom możliwości uczestniczenia w nabożeństwach, skoro tego potrzebują.

Ksiądz Hughes dodał również, że skorzystał ze swoich konstytucyjnych praw, a te mówią o nieposłuszeństwie wobec nakazów, ale i sprzeciwił się woli biskupa, który radził mu, aby zaprzestał odprawiania mszy z udziałem wiernych.

Osoby uczestniczące we mszy prowadzonej przez księdza z Cavan, uznane zostały za potencjalnie zakażone, więc otrzymały nakaz obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny i skierowane zostaną na testy, natomiast sam kościół, wpisany został przez Gardę na listę ognisk koronawirusa.

Wcześniej ten ksiądz, karany był już grzywnami, za łamanie pandemicznych ograniczeń.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Jak świat zlikwidow
Nie jest liderem, ja
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian