Kryptowaluty doczekają się unijnych regulacji

Konsumenci muszą być świadomi zagrożeń związanych z kryptowalutami”, powiedział euro poseł z Irlandii.

Członek Parlamentu Europejskiego z ramienia Sinn Féin Chris MacManus stwierdził, że ostatni spadek wartości Bitcoina i innych kryptowalut ponownie podkreśla potrzebę szerszej świadomości zagrożeń, jakie niosą kryptowaluty i zwrócenia uwagi organów nadzoru finansowego na te zagrożenia. MacManus mówił o tym, jak British Financial Conduct Authority ostrzegł, że „jeśli konsumenci inwestują w tego typu produkty, powinni być przygotowani na utratę wszystkich swoich pieniędzy”.

Poseł MacManus poinformował:

– Ostatni spadek wartości Bitcoina o ponad 10% w ciągu jednego dnia pokazuje, jak niestabilna i niebezpieczna jest to inwestycja. Komunikat jest szczególnie istotny w przypadku tego typu kryptowalut. Z zadowoleniem przyjmuję stanowcze ostrzeżenie ze strony Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii i uważam, że irlandzki Bank Centralny i EBC powinny głośniej mówić o tak zwanych walutach. UE opublikowała propozycje uregulowania tego obszaru, a także związanej z nim technologii Distributed Ledger Technology (DLT). Zostałem wyznaczony przez moją grupę polityczną w Parlamencie na rzecznika w tych kwestiach i będę dążył do uzyskania maksymalnych regulacji i ochrony konsumentów. 

Poseł z Midlands Northwest wezwał również potencjalnych inwestorów do ostrożności, a dodał:

– Moim przesłaniem dla ludzi kuszonych przez Bitcoin lub inne kryptowaluty jest poszukiwanie alternatyw, które nie są tak niestabilne. Musimy również zapytać, kto korzysta na używaniu takich walut. Badania przeprowadzone w Australii wykazały, że prawie połowa wszystkich transakcji Bitcoin stanowi część nielegalnej działalności. Niektóre kraje już eksperymentują z własnymi walutami cyfrowymi, które mogą radykalnie zmienić sposób, w jaki postępujemy w naszym życiu finansowym, ale które będą miały pewną demokratyczną odpowiedzialność i przejrzystość, czego Bitcoin i jemu podobne, nigdy nie będą miały.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Testy dla wszystkich
Rośnie sprzedaż au
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian