Krajowa kampania naboru pracowników rolnych

Rząd uruchomił kampanię społeczną pod nazwą „Help2Harvest”, a w tej namawia się osoby, które utraciły zatrudnienie, aby zgłaszały się do urzędów pracy i oferowały pomoc przy zbiorach warzyw oraz owoców.

Kampanię uruchomiono z powodu braku rąk do pracy w przemyśle owocowo-warzywnym, a rolnicy już od dawna zgłaszają brak pracowników, co skutkuje poszukiwaniem siły roboczej poza granicami kraju. Akcję naboru sezonowych pracowników rolnych prowadzi Departament Opieki Socjalnej, Departament Rolnictwa, IFA i Teagasc, które namawiają osoby pozostające bez zatrudnienia, by wsparli kraj przy zbiorach owoców i warzyw, a część z nich jest gotowa, aby znaleźć się na sklepowych półkach.

Obecnie w kraju potrzeba około 800 pracowników sezonowych, a do końca okresu zbiorów około 2000, dodaje rzecznik Departamentu Rolnictwa. Każdego roku do Irlandii trafia około 1500 robotników sezonowych, jednak obecnie w dobie ograniczeń, nie można liczyć, że taką ilość uda się zatrudnić.

W ramach rządowego programu #Help2Harvest, zatrudnienie przy zbiorze owoców i warzyw mogą liczyć na wynagrodzenie godzinowe w wysokości minimalnej stawki krajowej, ale gwarantuje się im także premie za wydajność. Praca odbywać się ma w godzinach od 7:00 do 16:00.

Do prac sezonowych w rolnictwie mogą zgłaszać się osoby długotrwale bezrobotne, wszyscy ci, którzy na stałe utracili swoje miejsce pracy w ramach zwolnień spowodowanych działalności koronawirusa i osoby pozostające bez pracy tymczasowo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Social Welfare i Departamentu Zatrudnienia.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection/Dept. of Agriculture

Polska-IE: Udostępnij...
Koalicja uzgodniła
HSE obawia się łag
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish